J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/12/15/2019031153/justel

Titel
15 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reŽle nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2020

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 19-12-2019 nummer :   2019031153 bladzijde : 115276       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-12-15/01
Inwerkingtreding : 01-01-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het bedrag van de toeslag die bestemd is om de reŽle nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten tijdens het jaar 2020 wordt vastgelegd op 9,0141 euro/MWh.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 15 december 2019.
M. C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van <Energie>,
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7, ß 1, laatst gewijzigd bij de wet van 12 mei 2019;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, artikel 14sexies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 2008;
   Gelet op voorstel (C) 2016 van de CREG van 21 november 2019 betreffende de berekening van de toeslag bestemd om de reŽle nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten in 2020;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 9 december 2019,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie