J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/10/01/2019014847/justel

Titel
1 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 08-10-2019 nummer :   2019014847 bladzijde : 92549       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-10-01/04
Inwerkingtreding : 18-10-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2018032267       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De tabel, vermeld in artikel 5.4.7, derde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010 gaat als bijlage 1 bij dit besluit.

  Art. 2. Het ministerieel besluit van 5 oktober 2018 houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning wordt opgeheven.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 18 oktober 2019.

  BIJLAGE.

  Art. N. Tabel
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 08-10-2019, p. 92550 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 1 oktober 2019.
De Viceminister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Begroting, FinanciŽn, <Energie>, Cultuur, Media en Jeugd,
L. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Viceminister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Begroting, FinanciŽn, <Energie>, Cultuur, Media en Jeugd,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20;
   Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 4.1.22, 6.1.1 en 6.1.2;
   Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 5.4.7, derde lid;
   Gelet op het ministerieel besluit van 21 oktober 2015 houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019;
   Gelet op het advies nr. 48.952/3 van de Raad van State, gegeven op 26 november 2010 met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie