J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/09/08/2019014592/justel

Titel
8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 17-09-2019 nummer :   2019014592 bladzijde : 86762       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-09-08/02
Inwerkingtreding : 17-09-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De hierna vermelde Belgische normen worden bekrachtigd:
  1° NBN B 61-001:2019
  Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW;
  2° NBN B 61-002:2019
  Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

  Art. 2. De in het artikel 1 vermelde normen kunnen gratis ter plaatse geraadpleegd worden bij het Bureau voor Normalisatie, Jozef II-straat 40/6 te 1000 Brussel. Ze kunnen eveneens gekocht worden bij het Bureau voor Normalisatie (shop.nbn.be; tel: +32 2 738 01 11).

  Art. 3. De volgende bekrachtigingen worden opgeheven:
  1° NBN B 61-001:1986
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 15 december 1986;
  2° NBN B 61-001/A1:1996
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 september 1996;
  3° NBN B 61-002:2006
  1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 april 2008.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 5. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 8 september 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
W. BEKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.16, 5° ;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen;
   Op de voordracht van de Minister van Economie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie