J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
6 SEPTEMBER 2019. - Aankondiging betreffende de goedkeuringsvoorwaarden van een biobrandstof van categorie B bedoeld in het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten


Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 06-09-2019 nummer :   2019013824 bladzijde : 84967       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-09-06/01
Inwerkingtreding : 06-09-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. M
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel M.
   Deze aankondiging omvat een beschrijving van de fysische en scheikundige eigenschappen van de betrokken biobrandstof en nodigt iedereen uit om eventuele bemerkingen te maken, zoals voorzien in artikel 4, § 7, van het voormelde koninklijk besluit van 16 juli 2014.
  
  Deze aankondiging heeft betrekking op de goedkeuringsvoorwaarden van een biobrandstof van categorie B.
  Het betreft een biobrandstof van het type " bio-MTBE " (op basis van biomethanol geproduceerde methyl-tertiair-butylether).
  
  De fysische en scheikundige eigenschappen van bio-MTBE, zoals verstrekt door de producent, zijn beschreven in de tabel die aan deze aankondiging is toegevoegd.
  
  De voorschriften van de norm NBN EN 228 zullen nageleefd worden eenmaal de bio-MTBE gemengd wordt met benzine.
  
  De producent heeft voor het product bio-MTBE een internationaal certificaat bekomen, volgens het certificeringsschema ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) betreffende de duurzaamheidscriteria zoals die gespecificeerd zijn in de Richtlijn 2009/28/EG met betrekking tot de hernieuwbare <energie> en in het koninklijk besluit van 8 juli 2018 houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen.
  
  Deze aankondiging nodigt iedereen uit om gedurende een periode van twee maanden aanvangend vanaf de bekendmaking van deze aankondiging in het Belgisch Staatsblad, eventuele bemerkingen in verband met de technische kenmerken van de bio-MTBE en van het gebruik ervan, zoals verstrekt door de producent, te formuleren.
  
  De eventuele bemerkingen worden per aangetekend schrijven overgemaakt aan FAPETRO op het volgende adres :
  
  Federale Overheidsdienst Economie K.M.O., Middenstand en <Energie>
  Algemene Directie <Energie>
  Dienst Aardolie en Fapetro
  Koning Albert II-laan, 16
  1000 Brussel

  BIJLAGE.

  Art. N. Fysicochemische kenmerken van de biobrandstoffen van categorie B of C, die bij benzine bijgemengd kunnen worden
  

  
 Eigenschap Eenheid Min. grensw. Max. grensw. Beproevingsmethode
1 Massadichtheid kg/m3 720 760 NBN EN ISO 12185
2 Distillatie : IBP ° C 52,5 56,5 NBN EN ISO 3405
3 5 % overgedistilleerd bij ° C 52,7 56,7 NBN EN ISO 3405
4 10 % overgedistilleerd bij ° C 52,9 56,9 NBN EN ISO 3405
5 20 % overgedistilleerd bij ° C 53 57 NBN EN ISO 3405
6 30 % overgedistilleerd bij ° C 53,1 57,1 NBN EN ISO 3405
7 40 % overgedistilleerd bij ° C 53,2 57,2 NBN EN ISO 3405
8 50 % overgedistilleerd bij ° C 53,3 57,3 NBN EN ISO 3405
9 60 % overgedistilleerd bij ° C 53,4 57,4 NBN EN ISO 3405
10 70 % overgedistilleerd bij ° C 53,5 57,5 NBN EN ISO 3405
11 80 % overgedistilleerd bij ° C 53,7 57,7 NBN EN ISO 3405
12 90 % overgedistilleerd bij ° C 54 60 NBN EN ISO 3405
13 95 % overgedistilleerd bij ° C 54,1 60 NBN EN ISO 3405
14 FBP ° C 56 95 NBN EN ISO 3405
15 Residu % (V/V) 0 2,0 NBN EN ISO 3405
16 Verlies % (V/V) 0 2,0 NBN EN ISO 3405
17 verdampt bij 70 ° C % (V/V) 97 100 NBN EN ISO 3405
18 verdampt bij 100 ° C % (V/V) 99 100 NBN EN ISO 3405
19 verdampt bij 150 ° C % (V/V) 99 100 NBN EN ISO 3405
20 Zwavelgehalte mg/kg 0 10 NBN EN ISO 20846
21 Kopercorrosie - Klasse 1 NBN EN ISO 2160


Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie