J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/07/05/2019015365/justel

Titel
5 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van het model van vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor <energie> en tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 mei 2008

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 28-11-2019 nummer :   2019015365 bladzijde : 109021       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-07-05/02
Inwerkingtreding : 08-12-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2008202170       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
BIJLAGEN.
Art. N1-N4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het model van vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor <energie> over de opschorting van de gewaarborgde minimale levering of de herhaaldelijke wanbetaling wordt in bijlage 1 bij dit besluit vastgesteld.

  Art. 2. Het model van vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor <energie> (gas) over de toekenning van de winterhulp aan de beschermde afnemer wordt in bijlage 2 bij dit besluit vastgesteld.

  Art. 3. Het model van vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor <energie> over het verlies van de hoedanigheid van beschermde afnemer wordt in bijlage 3 bij dit besluit vastgesteld.

  Art. 4. Het model van vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor <energie> over het verlies van de heropening van de elektriciteits- en/of gasmeter wordt in bijlage 4 bij dit besluit vastgesteld.

  Art. 5. Het ministerieel besluit van 21 mei 2008 tot bepaling van het model van vergaderingsverslag betreffende de plaatselijke commissie voor <energie> en tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 april 2007 wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. - Vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor <energie> - Minimale stroomlevering of herhaaldelijke wanbetaling
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-11-2019, p. 109022 )

  Art. N2. Bijlage 2. - Vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor <energie> (gas) - De toekenning van de winterhulp aan de beschermde afnemer
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-11-2019, p. 109027 )

  Art. N3. Bijlage 3. - Vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor <energie> (elektriciteit en/of gas) - Verlies van de hoedanigheid van beschermde afnemer
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-11-2019, p. 109032 )

  Art. N4. Bijlage 4. - Vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor <energie> - Verzoek om de elektriciteits- en/of gasmeter te heropenen
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-11-2019, p. 109036 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 5 juli 2019.
J.-L. CRUCKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van <Energie>,
   Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op de artikelen 32, 2°, en 36, § 1, 4° ;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie voor <energie>, inzonderheid op artikel 2 en artikel 6sexies zoals ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008 tot wijziging van de besluiten van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en op de gasmarkt en van het besluit van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 27, § 4, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008 tot wijziging van de besluiten van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en op de gasmarkt en van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, inzonderheid op artikel 31, § 4, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008 tot wijziging van de besluiten van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en op de gasmarkt en van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking;
   Gelet op het ministerieel van 21 mei 2008 tot bepaling van het model van vergaderingsverslag betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van gas- en stroomonderbreking en tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 april 2007;
   Gelet op het voorstel van de CWaPE (Waalse energiecommissie) van 28 mei 2019,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie