J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/06/26/2019030610/justel

Titel
26 JUNI 2019. - Ministerieel besluit met betrekking tot de vaststelling van de nadere voorwaarden aangaande de noodzaak van het in-homedisplay bij het activeren van de budgetmetermodus op de digitale meter

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 05-07-2019 nummer :   2019030610 bladzijde : 68607       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-06-26/08
Inwerkingtreding : 15-07-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Er wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit een in-homedisplay geplaatst wanneer de huishoudelijke elektriciteitsafnemer bij wie de digitale meter voor elektriciteit wordt geactiveerd in budgetmetermodus niet beschikt over de mogelijkheid om via sms, internet of telefoon toegang te krijgen tot de gegevens aangaande het saldo van diens opgeladen bedrag.

  Art. 2. Er wordt door de aardgasdistributienetbeheerder een in-homedisplay geplaatst wanneer de huishoudelijke aardgasafnemer bij wie de digitale meter voor aardgas wordt geactiveerd in budgetmetermodus niet beschikt over de mogelijkheid om via sms, internet of telefoon toegang te krijgen tot de gegevens aangaande het saldo van diens opgeladen bedrag.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 26 juni 2019.
De Vlaamse minister van Begroting, FinanciŽn en <Energie>,
L. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN <ENERGIE>,
   Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 4.1.22, eerste lid, 4į, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, en artikel 4.1.22/3, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019;
   Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 5.3.1, ß 3, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018, en artikel 5.4.1, ß 3, derde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 8 mei 2019;
   Gelet op advies nr. 66.218/3 van de Raad van State, gegeven op 18 juni 2019, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 2į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie