J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/10/17/2016011428/justel

Titel
17 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de bevoegde nationale autoriteit voor de verweesde werken

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-11-2016 nummer :   2016011428 bladzijde : 78582       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-10-17/08
Inwerkingtreding : 29-11-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ, wordt aangewezen als bevoegde nationale autoriteit voor de verweesde werken.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. De minister bevoegd voor het auteursrecht en de minister bevoegd voor de Digitale Agenda zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 17 oktober 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
K. PEETERS
De Minister van Digitale Agenda,
A. DE CROO

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.245/4, ß 4, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2015;
   Gelet op het advies van de Vlaamse Gemeenschap gegeven op 7 september 2015;
   Gelet op het advies van de Franse Gemeenschap gegeven op 25 september 2015;
   Gelet op het gebrek aan opmerkingen van de Duitstalige Gemeenschap op het voorstel tot aanduiding van de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ als voor de verweesde werken bevoegde nationale autoriteit;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 25 april 2016;
   Overwegende dat gelet op de technische rol van de nationale autoriteit, enerzijds, en op het feit dat er per lidstaat maar ťťn autoriteit kan aangeduid worden, anderzijds, kan de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ deze rol van bevoegde nationale autoriteit voor de verweesde werken naar behoren vervullen;
   Overwegende dat het onder deze omstandigheden aangewezen is om tot de aanwijzing van de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ over te gaan;
   Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en van de Minister van Digitale Agenda,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie