J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/01/10/2011011026/justel

Titel
10 JANUARI 2011. - Wet ter bescherming van kweekproducten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-06-2014 en tekstbijwerking tot 12-06-2014)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 25-02-2011 nummer :   2011011026 bladzijde : 13734       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-01-10/06
Inwerkingtreding : onbepaald
Opheffing : 01-07-2015

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1975052003        2007011344       

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2015, datum vastgesteld door KB 2015-05-12/11, art. 50, 2°>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 19-04-2014 GEPUBL. OP 12-06-2014

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie