J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/10/10/2006009778/justel

Titel
10 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor het toegelaten is om van de oproeper, naast de prijs van de communicatie, ook de betaling van de inhoud te vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het eindgebruikertarief geen functie is van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden dienen te voldoen Zie wijziging(en)

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 19-10-2006 nummer :   2006009778 bladzijde : 55792       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-10-10/33
Inwerkingtreding : 01-01-2007

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2009-05-12/03, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 29-08-2006>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-05-2009 GEPUBL. OP 29-05-2009

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie