J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/05/23/2006012155/justel

Titel
23 MEI 2006. - Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van indiening van de aanvragen en aflevering van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten bepaald in artikel 38quater, ß 3, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-07-2015 en tekstbijwerking tot 15-07-2015)

Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 31-05-2006 nummer :   2006012155 bladzijde : 28292       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-05-23/34
Inwerkingtreding : 01-06-2006
Opheffing : 01-07-2015

Tekst Begin
[Opgeheven] <BWG 2015-07-02/26, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2015>

Wijziging(en) Tekst Begin
originele versie
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 02-07-2015 GEPUBL. OP 15-07-2015
    (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie