J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 12 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2001/07/06/2001035984/justel

Titel
6 JULI 2001. - Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-10-2001 en tekstbijwerking tot 15-02-2018)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 31-10-2001 nummer :   2001035984 bladzijde : 37846   BEELD
Dossiernummer : 2001-07-06/52
Inwerkingtreding : 10-11-2001

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I.
Art. 1-5
HOOFDSTUK II.
Art. 6-9
HOOFDSTUK III.
Afdeling 1.
Art. 10-12
Afdeling 2.
Art. 13-24
Afdeling 3.
Subafdeling 1.
Art. 25-27
Subafdeling 2.
Art. 28-37
Subafdeling 3.
Art. 38-42
Subafdeling 4.
Art. 43-61
Subafdeling 5.
Art. 62-63, 63bis, 64-70, 70bis
HOOFDSTUK IV.
Afdeling 1.
Art. 71-74
Afdeling 2.
Art. 75, 75bis, 75ter, 75quater, 75quinquies, 75sexies, 75septies
Afdeling 3.
Art. 75octies
HOOFDSTUK V.
Art. 76-78, 78bis
HOOFDSTUK VI.
Art. 79-81

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Artikel 1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK II.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK III.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Subafdeling 1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 25.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 26.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 27.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Subafdeling 2.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 28.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 29.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 30.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 31.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 32.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 33.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 34.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 35.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 36.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 37.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Subafdeling 3.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 38.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 39.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 40.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 41.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 42.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Subafdeling 4.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 43.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 44.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 45.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 46.[2 ...]2
  [2 ...]2
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/55, art. 1, 011; Inwerkingtreding : 25-02-2018>
  (2)<DVR 2017-12-22/55, art. 576,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 47.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 48.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 49.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 50.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 51.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 52.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 53.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 54.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 55.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 56.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 57.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 58.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 59.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 60.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 61.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Subafdeling 5.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 62.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 63.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 63bis.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 64.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 65.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 66.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 67.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 68.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 69.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 70.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 70bis.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IV.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 71.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 72.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 73.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 74.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 75.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 75bis.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 75ter.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 75quater.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 75quinquies.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 75sexies.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 75septies.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 75octies.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK V.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 76.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 77.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 78.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 78bis.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK VI.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 79.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 80.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 81.
  <Opgeheven bij DVR 2017-12-22/55, art. 576, 3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 6 juli 2001.
De minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Financiėn, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden,
P. DEWAEL
De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
   Ontwerp van decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-2017 GEPUBL. OP 15-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1-46)
  (GEWIJZIGD ART. : 46)
  (GEWIJZIGD ART. : 47-81)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 25-04-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 24; 62)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 13-05-2016 GEPUBL. OP 17-06-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 10; 12; 18; 19; 22; 25; 29; 32; 37; 41; 44; 48; 52; 53; 63; 63bis; 80; 81)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 27-11-2015 GEPUBL. OP 10-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 34; 35)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 26-06-2015 GEPUBL. OP 07-07-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 80)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 26-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 80)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-01-2013 GEPUBL. OP 15-02-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 5; 9; 16; 18; 43; 44; 52; 56; 66; 68; 70bis; 71; 72; 73; 74; 75; 75bis; 75ter; 75quater; 75quinquies; 75sexies; 75septies; 75octies)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 01-06-2012 GEPUBL. OP 29-06-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 42; 49; 55; 65)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-04-2009 GEPUBL. OP 19-06-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 63; 80)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-2006 GEPUBL. OP 29-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 48)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-07-2003 GEPUBL. OP 19-09-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 78BIS)
 • BEELD
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 14-05-2003 GEPUBL. OP 10-06-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2000-2001. Stukken. - Ontwerp van decreet : 565, nr. 1. Verslag hoorzittingen : 565, nr. 2. Amendementen : 565, nrs. 3 tot 9. Verslag : 565, nr. 10. Reflectienota : 565, nr. 11. Amendementen : 565, nr. 12. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 565, nr. 13. Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 19 en 20 juni 2001.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 12 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
  Franstalige versie