J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/02/19/1993000082/justel

Titel
19 FEBRUARI 1993. - Ministerieel besluit betreffende de identificatiekaart voor privť-detectives.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-02-1998 en tekstbijwerking tot 10-09-2010)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 03-04-1993 nummer :   1993000082 bladzijde : 7207
Dossiernummer : 1993-02-19/33
Inwerkingtreding : 13-04-1993

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <MB 2010-08-23/06, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 10-09-2010>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23-08-2010 GEPUBL. OP 10-09-2010
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 09-02-1998 GEPUBL. OP 24-02-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie