J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/10/27/1983014388/justel

Titel
27 OKTOBER 1982. - Ministerieel besluit houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vrije ballon
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-12-2013 en tekstbijwerking tot 16-12-2013)

Bron : VERKEERSWEZEN
Publicatie : 04-01-1983 nummer :   1983014388 bladzijde : 11
Dossiernummer : 1982-10-27/32
Inwerkingtreding : 14-01-1983
Opheffing : 08-04-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2013-10-25/14, art. 40,3į, 002; Inwerkingtreding : 08-04-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-10-2013 GEPUBL. OP 16-12-2013

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie