J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 59 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1976/03/29/1976032903/justel

Titel
29 MAART 1976. - Wet betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-04-1993 en tekstbijwerking tot 05-05-2014)

Bron : MIDDENSTAND
Publicatie : 06-05-1976 nummer :   1976032903 bladzijde : 5950
Dossiernummer : 1976-03-29/01
Inwerkingtreding : 01-04-1976

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4, 4bis, 5-11

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.
  <Opgeheven bij W 1939-12-19/01, art. 175, 1°, 005;Inwerkingtreding : 30-06-2014,zelf ingevoegd bij art. 150 van W 2014-04-04/30>

  Art. 2.
  <Opgeheven bij W 1939-12-19/01, art. 175, 1°, 005;Inwerkingtreding : 30-06-2014,zelf ingevoegd bij art. 150 van W 2014-04-04/30>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij W 1939-12-19/01, art. 175, 1°, 005;Inwerkingtreding : 30-06-2014,zelf ingevoegd bij art. 150 van W 2014-04-04/30>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij W 1939-12-19/01, art. 175, 1°, 005;Inwerkingtreding : 30-06-2014,zelf ingevoegd bij art. 150 van W 2014-04-04/30>

  Art. 4bis.
  <Opgeheven bij W 1939-12-19/01, art. 175, 1°, 005;Inwerkingtreding : 30-06-2014,zelf ingevoegd bij art. 150 van W 2014-04-04/30>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij W 1939-12-19/01, art. 175, 1°, 005;Inwerkingtreding : 30-06-2014,zelf ingevoegd bij art. 150 van W 2014-04-04/30>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij W 1939-12-19/01, art. 175, 1°, 005;Inwerkingtreding : 30-06-2014,zelf ingevoegd bij art. 150 van W 2014-04-04/30>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij W 1939-12-19/01, art. 175, 1°, 005;Inwerkingtreding : 30-06-2014,zelf ingevoegd bij art. 150 van W 2014-04-04/30>

  Art. 8. <wijzigingsbepaling>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij W 1939-12-19/01, art. 175, 1°, 005;Inwerkingtreding : 30-06-2014, zelf ingevoegd bij art. 150 van W 2014-04-04/30>

  Art. 10. Opgeheven worden:1° de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de niet-loontrekkende arbeiders gewijzigd bij de wet van 26 februari 1954, het koninklijk besluit van 25 oktober 1960, de wet van 15 april 1965, het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, de wet van 10 oktober 1967, het koninklijk besluit nr. 71 van 10 november 1967 en de wet van 12 mei 1971;2° het koninklijk besluit nr. 71 van 10 november 1967 tot wijziging van de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de niet-loontrekkende arbeiders, gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1973 en 19 juli 1974 en het koninklijk besluit van 26 november 1971.

  Art. 11. Deze wet treedt in werking op 1 april 1976.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 04-04-2014 GEPUBL. OP 05-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1-7; 9)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-11-1996 GEPUBL. OP 13-12-1996
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • WET VAN 20-12-1995 GEPUBL. OP 23-12-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 4BIS)
 • WET VAN 06-04-1995 GEPUBL. OP 26-07-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • WET VAN 17-03-1993 GEPUBL. OP 22-04-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 59 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie