J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
15 uitvoeringbesluiten 20 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1930/04/09/1930040950/justel

Titel
9 APRIL 1930. - WET tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen[, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten] (W 1998-03-05/35, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 01-03-1999)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-08-1990 en tekstbijwerking tot 19-02-2016) Zie wijziging(en)

Publicatie : 11-05-1930 nummer :   1930040950 bladzijde : 2447
Dossiernummer : 1930-04-09/30
Inwerkingtreding : 01-01-1931
Opheffing : 01-10-2016

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2014-05-05/11, art. 132, 021; Inwerkingtreding : 01-10-2016 (zie ook art. 136). Overgangsbepalingen: art. 134 en 135>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 05-05-2014 GEPUBL. OP 09-07-2014
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 01-02-2016 GEPUBL. OP 19-02-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 20bis)
 • originele versie
 • WET VAN 19-12-2014 GEPUBL. OP 29-12-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 19ter)
 • originele versie
 • WET VAN 05-05-2014 GEPUBL. OP 08-07-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • WET VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 30-04-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 20bis)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2013 GEPUBL. OP 31-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 14)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2009 GEPUBL. OP 11-01-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • WET VAN 26-04-2007 GEPUBL. OP 13-07-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 22-26bis)
 • originele versie
 • WET VAN 21-04-2007 GEPUBL. OP 13-07-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1-21; 27-32) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 13BIS; 18; 19; 20)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 14)
 • originele versie
 • WET VAN 25-02-2003 GEPUBL. OP 28-04-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 19TER; 28)
 • originele versie
 • WET VAN 25-02-2003 GEPUBL. OP 28-04-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 19BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 29-04-2001 GEPUBL. OP 31-05-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 29)
 • originele versie
 • WET VAN 28-11-2000 GEPUBL. OP 17-03-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 20BIS; 25)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-1999 GEPUBL. OP 29-06-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 20)
 • originele versie
 • WET VAN 05-03-1998 GEPUBL. OP 02-04-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 23BIS; 25; 25BIS ; 25TER; 25QUA; 26; 26BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 10-02-1998 GEPUBL. OP 18-03-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 18; 19BIS)
 • WET VAN 13-04-1995 GEPUBL. OP 25-04-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 20BIS)
 • WET VOORLOPIGE HECHTENIS VAN 20-07-1990 GEPUBL. OP 14-08-1990
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 17-07-1990 GEPUBL. OP 09-08-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 25; 25BIS; 25TER; 25QUATER; 26; 26BIS)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  15 uitvoeringbesluiten 20 gearchiveerde versies
  Franstalige versie