Einde Preambule Verslag aan de Koning
Inhoudstafel Handtekening Wijziging(en)
Gearchiveerde versie nr  381

Titel
21 DECEMBER 2001. -Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

Dossiernummer : 2001-12-21/38

Nota
Gewijzigd bij   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-03-2018   gepubl. op   21-03-2018
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-03-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I.
Art. 1-2
HOOFDSTUK II.
Afdeling 1.
Art. 3-8, 8bis, 8ter
Afdeling 2. - Opname van specialiteiten op de lijst.
Art. 9
Art. 9_TOEKOMSTIG_RECHT
Art. 10-11, 11bis, 11ter, 12-13
Onderafdeling 1.
Art. 14-20
Onderafdeling 2.
Art. 21-27
Onderafdeling 3.
Art. 28-34
Onderafdeling 4.
Art. 35-36
Onderafdeling 5.
Art. 37
Onderafdeling 6-
Art. 37bis
Onderafdeling 7.
Art. 37ter
Afdeling 3.
Onderafdeling 1.
Art. 38-39
Onderafdeling 2.
Art. 40-47
Onderafdeling 3.
A.
Art. 48-55, 55bis, 55ter, 55quater, 56, 56bis, 56ter, 56quater
B.
Art. 57
Afdeling 4.
Art. 58-61, 61bis
HOOFDSTUK III.
Afdeling 1.
Art. 62-63, 63bis, 64-71
Afdeling 2.
Onderafdeling 1-
Art. 72
Onderafdeling 2-
Art. 73-77
Onderafdeling 3-
Art. 78-79
Afdeling 3.
Art. 79bis, 79ter
HOOFDSTUK IV.
Art. 80, 80bis, 80ter
HOOFDSTUK V.
Art. 81, 81bis, 82-85
HOOFDSTUK VI.
Art. 86-87
HOOFDSTUK VII.
Art. 88-92, 92bis, 93-95, 95bis, 96-99
HOOFDSTUK VIII.
Art. 100-104
HOOFDSTUK IX.
Art. 105
HOOFDSTUK X.
Art. 106-107
BIJLAGEN.<
Art. N, N1-N4

Tekst Inhoudstafel Begin

  HOOFDSTUK I.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Artikel 1.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 2.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  HOOFDSTUK II.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 3.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 4.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 7, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 5.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 6.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 7.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 8.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 8bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 8ter.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Afdeling 2. - Opname van specialiteiten op de lijst.
  Art. 9. (Onverminderd artikel 96 mogen aanvragen tot opname op de lijst door de Commissie alleen worden voorgesteld als ze betrekking hebben op specialiteitsverpakkingen waarvoor een aanvrager een aanvraag tot opname heeft ingediend.) <Erratum, B.S. 08-02-2002, p. 4313>
  Enkel aanvragers die een verbintenis hebben gedagtekend en ondertekend kunnen aanvragen tot opname op de lijst indienen, met uitzondering van de specialiteiten die opgenomen zijn overeenkomstig artikel 96 van dit besluit. Het model van deze verbintenis is opgenomen in bijlage III, a), 1) van de lijst. De Minister kan wijzigingen aanbrengen aan dit model op voorstel van de Commissie.
  Deze verbintenis moet jaarlijks hernieuwd worden. Daartoe stuurt het secretariaat jaarlijks vóór 1 december een lijst op naar alle aanvragers met alle vergoedbare specialiteiten waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Indien het secretariaat op 1 januari van het volgend jaar geen reactie heeft ontvangen, wordt de verbintenis geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor de periode van één jaar en wordt de aanvrager geacht verantwoordelijk te zijn voor de specialiteiten opgenomen op die lijst.
  Art. 9_TOEKOMSTIG_RECHT. {fut}
   [1 ...]1{/fut}
  ----------
  (1)<KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  
  Art. 10.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 11.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 11bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 11ter.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 12.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 13.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 1.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 14.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 15.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 16.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 17.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 18.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 19.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 20.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 2.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 21.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 22.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 23.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 24.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 25.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 26.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 27.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 3.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 28.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 29.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 30.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 31.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 32.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 33.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 34.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 4.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 35.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 36.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 5.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 37.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 6-
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 37bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 7.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 37ter.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 1.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 38.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 39.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 2.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 40.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 41.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 42.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 43.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 44.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 45.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 46.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 47.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 3.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  A.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 48.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 49.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 50.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 51.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 52.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 53.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 54.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 55.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 55bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 55ter.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 55quater.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 56.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 56bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 56ter.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 56quater.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  B.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 57.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 58.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 59.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 60.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 61.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 61bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  HOOFDSTUK III.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 62.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 63.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 63bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 64.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 65.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 66.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 67.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 68.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 69.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 70.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 71.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 1-
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 72.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 2-
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 73.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 74.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 75.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 76.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 77.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Onderafdeling 3-
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 78.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 79.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 79bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 79ter.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  HOOFDSTUK IV.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 80.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 80bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 80ter.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  HOOFDSTUK V.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 81.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 81bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 82.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 83.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 84.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 85.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  HOOFDSTUK VI.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 86.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 87.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  HOOFDSTUK VII.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 88.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 89.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 90.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 91.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 92.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 92bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 93.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 94.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 95.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 95bis.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 96.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 97.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 98.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 99.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  HOOFDSTUK VIII.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 100.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 101.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 102.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 103.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 104.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  HOOFDSTUK IX.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 105.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  HOOFDSTUK X.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 106.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. 107.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  BIJLAGEN.<
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. N.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. N1.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. N2.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. N3.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  Art. N4.
  <Opgeheven bij KB 2018-02-01/22, art. 133, 381; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 21 december 2001.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE
De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
Mevr. M. AELVOET
De Minister van Economie,
Ch. PICQUE

Preambule Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35bis, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, op artikel 37, § 2, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999 en 10 augustus 2001, op artikel 37, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 februari 1997, op artikel 37, § 4, en op artikel 191, 14°, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en gewijzigd bij de wet van 20 december 1995;
   Gelet op de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, inzonderheid op artikel 22;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, zoals tot op heden gewijzigd;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 122nonies tot 122quinquies-decies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001;
   Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;
   Gelet op de hoogdringendheid;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 oktober 2001;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 oktober 2001;
   Gelet op het besluit van de Ministerraad, over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;
   Gelet op het advies van de Raad van State nr. 32.475/1, gegeven op 6 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Minister van Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-03-2018   gepubl. op   21-03-2018
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-03-2018               [ Zie tekst hier boven ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  01-02-2018   gepubl. op   15-03-2018
      Art. 1-8TER;10-107;N1-N4
   Van kracht tot   01-04-2018
      Art. 9
   Van kracht tot   01-01-2019                 [ Zie versie 380 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-02-2018   gepubl. op   16-02-2018
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-02-2018                 [ Zie versie 379 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-02-2018   gepubl. op   16-02-2018
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2018
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-03-2018                 [ Zie versie 378 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-02-2018   gepubl. op   16-02-2018
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2018                 [ Zie versie 377 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-01-2018   gepubl. op   19-01-2018
      Art. N1
   Van kracht tot   01-02-2018                 [ Zie versie 376 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-01-2018   gepubl. op   19-01-2018
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-01-2018                 [ Zie versie 375 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-01-2018   gepubl. op   19-01-2018
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2018                 [ Zie versie 374 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-01-2018   gepubl. op   19-01-2018
      Art. N1
   Van kracht tot   01-02-2018                 [ Zie versie 373 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2017   gepubl. op   21-12-2017
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-12-2017                 [ Zie versie 372 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2017   gepubl. op   21-12-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2018                 [ Zie versie 371 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2017   gepubl. op   21-12-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2018                 [ Zie versie 370 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2017   gepubl. op   21-12-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2018                 [ Zie versie 369 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-11-2017   gepubl. op   20-11-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2017                 [ Zie versie 368 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-11-2017   gepubl. op   20-11-2017
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-11-2017                 [ Zie versie 367 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-11-2017   gepubl. op   20-11-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2017                 [ Zie versie 366 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-10-2017   gepubl. op   20-10-2017
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-10-2017                 [ Zie versie 365 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-10-2017   gepubl. op   20-10-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-11-2017                 [ Zie versie 364 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-10-2017   gepubl. op   20-10-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-11-2017                 [ Zie versie 363 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  27-09-2017   gepubl. op   03-10-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2017                 [ Zie versie 362 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-09-2017   gepubl. op   20-09-2017
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-10-2017                 [ Zie versie 361 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-09-2017   gepubl. op   20-09-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2017                 [ Zie versie 360 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-09-2017   gepubl. op   20-09-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2017                 [ Zie versie 359 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-09-2017   gepubl. op   20-09-2017
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-09-2017                 [ Zie versie 358 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  22-08-2017   gepubl. op   25-08-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2017                 [ Zie versie 357 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  22-08-2017   gepubl. op   25-08-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-09-2017                 [ Zie versie 356 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  22-08-2017   gepubl. op   25-08-2017
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-08-2017                 [ Zie versie 355 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-08-2017   gepubl. op   25-08-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-09-2017                 [ Zie versie 354 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  02-02-2017   gepubl. op   20-02-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2017                 [ Zie versie 353 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-07-2017   gepubl. op   20-07-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2017                 [ Zie versie 352 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-07-2017   gepubl. op   20-07-2017
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-07-2017                 [ Zie versie 351 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-07-2017   gepubl. op   20-07-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2017                 [ Zie versie 350 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  28-06-2017   gepubl. op   30-06-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2017                 [ Zie versie 349 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  09-02-2017   gepubl. op   17-02-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2017                 [ Zie versie 348 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  09-02-2017   gepubl. op   17-02-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-09-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2017                 [ Zie versie 347 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  09-02-2017   gepubl. op   17-02-2017
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-02-2017                 [ Zie versie 346 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-06-2017   gepubl. op   20-06-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2017                 [ Zie versie 345 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-06-2017   gepubl. op   20-06-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2017                 [ Zie versie 344 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-06-2017   gepubl. op   20-06-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2017                 [ Zie versie 343 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-06-2017   gepubl. op   20-06-2017
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-06-2017                 [ Zie versie 342 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-06-2017   gepubl. op   20-06-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2017                 [ Zie versie 341 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-05-2017   gepubl. op   19-05-2017
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-05-2017                 [ Zie versie 340 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-05-2017   gepubl. op   19-05-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-06-2017                 [ Zie versie 339 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-05-2017   gepubl. op   19-05-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-06-2017                 [ Zie versie 338 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-05-2017   gepubl. op   19-05-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2017                 [ Zie versie 337 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  25-04-2017   gepubl. op   28-04-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2017                 [ Zie versie 336 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-04-2017   gepubl. op   28-04-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2017                 [ Zie versie 335 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-04-2017   gepubl. op   20-04-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2017
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-05-2017                 [ Zie versie 334 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-04-2017   gepubl. op   20-04-2017
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-04-2017                 [ Zie versie 333 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-03-2017   gepubl. op   21-03-2017
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-03-2017                 [ Zie versie 332 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-03-2017   gepubl. op   21-03-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2017                 [ Zie versie 331 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-03-2017   gepubl. op   21-03-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2017                 [ Zie versie 330 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-03-2017   gepubl. op   21-03-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-02-2017
      Art. N2 *** N4 *** N1
   Van kracht tot   01-04-2017                 [ Zie versie 329 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  24-02-2017   gepubl. op   28-02-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2017                 [ Zie versie 328 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  22-02-2017   gepubl. op   28-02-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2017                 [ Zie versie 327 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  20-02-2017   gepubl. op   28-02-2017
      Art. 94
   Van kracht tot   01-01-2017
      Art. 55quater
   Van kracht tot   01-03-2017                 [ Zie versie 326 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-01-2017   gepubl. op   20-01-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-02-2017                 [ Zie versie 325 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-01-2017   gepubl. op   20-01-2017
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-01-2017                 [ Zie versie 324 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-01-2017   gepubl. op   20-01-2017
      Art. N1
   Van kracht tot   01-02-2017                 [ Zie versie 323 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-12-2016   gepubl. op   22-12-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2017                 [ Zie versie 322 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-12-2016   gepubl. op   21-12-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2017                 [ Zie versie 321 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-12-2016   gepubl. op   21-12-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2017                 [ Zie versie 320 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-12-2016   gepubl. op   21-12-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2017                 [ Zie versie 319 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-12-2016   gepubl. op   21-12-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2017                 [ Zie versie 318 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-12-2016   gepubl. op   21-12-2016
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-12-2016                 [ Zie versie 317 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-12-2016   gepubl. op   21-12-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2017                 [ Zie versie 316 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-11-2016   gepubl. op   18-11-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2016                 [ Zie versie 315 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-11-2016   gepubl. op   18-11-2016
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-11-2016                 [ Zie versie 314 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-11-2016   gepubl. op   18-11-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2016                 [ Zie versie 313 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  17-10-2016   gepubl. op   26-10-2016
      Art. 80ter *** 95,§4 *** N1
   Van kracht tot   01-11-2016                 [ Zie versie 312 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-10-2016   gepubl. op   21-10-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-11-2016                 [ Zie versie 311 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-10-2016   gepubl. op   21-10-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-11-2016                 [ Zie versie 310 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-10-2016   gepubl. op   21-10-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2016                 [ Zie versie 309 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-09-2016   gepubl. op   20-09-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2016                 [ Zie versie 308 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-09-2016   gepubl. op   20-09-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2016                 [ Zie versie 307 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-09-2016   gepubl. op   20-09-2016
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-09-2016                 [ Zie versie 306 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-09-2016   gepubl. op   20-09-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2016                 [ Zie versie 305 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  26-08-2016   gepubl. op   31-08-2016
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-09-2016                 [ Zie versie 304 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  25-08-2016   gepubl. op   31-08-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-09-2016                 [ Zie versie 303 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-07-2016   gepubl. op   20-07-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2016
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-08-2016                 [ Zie versie 302 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-07-2016   gepubl. op   20-07-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2016                 [ Zie versie 301 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-06-2016   gepubl. op   20-06-2016
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-07-2016                 [ Zie versie 300 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-06-2016   gepubl. op   20-06-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2016                 [ Zie versie 299 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-06-2016   gepubl. op   20-06-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2016                 [ Zie versie 298 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-06-2016   gepubl. op   20-06-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2016                 [ Zie versie 297 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  24-05-2016   gepubl. op   25-05-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2016                 [ Zie versie 296 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-05-2016   gepubl. op   20-05-2016
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-06-2016                 [ Zie versie 295 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  21-04-2016   gepubl. op   25-04-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2016                 [ Zie versie 294 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-04-2016   gepubl. op   20-04-2016
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-05-2016                 [ Zie versie 293 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-04-2016   gepubl. op   20-04-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2016                 [ Zie versie 292 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-03-2016   gepubl. op   21-03-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2016
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-04-2016                 [ Zie versie 291 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-03-2016   gepubl. op   21-03-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2016                 [ Zie versie 290 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-03-2016   gepubl. op   21-03-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2016                 [ Zie versie 289 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  07-03-2016   gepubl. op   16-03-2016
      Art. 8,3°,L2,L3 *** 55bis,§6,L2,L3 *** 56,§1,L1,L2,L3,§1bis/1,L2,§1bis/2,§2,L1,L2 *** 56ter,§2,L2,§2bis,§3
   Van kracht tot   01-03-2016                 [ Zie versie 288 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  25-02-2016   gepubl. op   29-02-2016
      Art. 95bis,L2,L3
   Van kracht tot   01-03-2016                 [ Zie versie 287 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  22-02-2016   gepubl. op   29-02-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2015                 [ Zie versie 286 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-02-2016   gepubl. op   19-02-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2016                 [ Zie versie 285 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-02-2016   gepubl. op   19-02-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2016                 [ Zie versie 284 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-02-2016   gepubl. op   19-02-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2015
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-03-2016                 [ Zie versie 283 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-02-2016   gepubl. op   19-02-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2016                 [ Zie versie 282 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  20-01-2016   gepubl. op   29-01-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-02-2016                 [ Zie versie 281 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-01-2016   gepubl. op   21-01-2016
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-02-2016                 [ Zie versie 280 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-01-2016   gepubl. op   21-01-2016
      Art. N1
   Van kracht tot   01-02-2016                 [ Zie versie 279 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-12-2015   gepubl. op   21-12-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2016                 [ Zie versie 278 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-12-2015   gepubl. op   18-12-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2016                 [ Zie versie 277 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-12-2015   gepubl. op   18-12-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2016                 [ Zie versie 276 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-12-2015   gepubl. op   18-12-2015
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-01-2016                 [ Zie versie 275 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-11-2015   gepubl. op   20-11-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2015                 [ Zie versie 274 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-11-2015   gepubl. op   20-11-2015
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-12-2015                 [ Zie versie 273 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-10-2015   gepubl. op   21-10-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-09-2015
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-11-2015                 [ Zie versie 272 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-10-2015   gepubl. op   21-10-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-11-2015                 [ Zie versie 271 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-09-2015   gepubl. op   21-09-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2015                 [ Zie versie 270 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-09-2015   gepubl. op   18-09-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2015                 [ Zie versie 269 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-09-2015   gepubl. op   18-09-2015
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-10-2015                 [ Zie versie 268 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-08-2015   gepubl. op   21-08-2015
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-09-2015                 [ Zie versie 267 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-08-2015   gepubl. op   21-08-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-09-2015                 [ Zie versie 266 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  09-07-2015   gepubl. op   17-07-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2015                 [ Zie versie 265 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  09-07-2015   gepubl. op   17-07-2015
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-08-2015                 [ Zie versie 264 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-06-2015   gepubl. op   19-06-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2015                 [ Zie versie 263 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-06-2015   gepubl. op   19-06-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2015                 [ Zie versie 262 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-06-2015   gepubl. op   19-06-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2015                 [ Zie versie 261 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-06-2015   gepubl. op   19-06-2015
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-07-2015                 [ Zie versie 260 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  22-05-2014   gepubl. op   28-05-2014
      Art. 1,11° *** 91 *** N
   Van kracht tot   01-06-2015                 [ Zie versie 259 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-05-2015   gepubl. op   21-05-2015
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-06-2015                 [ Zie versie 258 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-05-2015   gepubl. op   21-05-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-06-2015                 [ Zie versie 257 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  22-04-2015   gepubl. op   27-04-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2015                 [ Zie versie 256 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-04-2015   gepubl. op   20-04-2015
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-05-2015                 [ Zie versie 255 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  27-03-2015   gepubl. op   31-03-2015
      Art. 1,33°,34° *** 93,§1°bis
   Van kracht tot   01-04-2015                 [ Zie versie 254 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-03-2015   gepubl. op   20-03-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2015                 [ Zie versie 253 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-03-2015   gepubl. op   20-03-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2015                 [ Zie versie 252 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-03-2015   gepubl. op   20-03-2015
      Art. N1 *** N2 *** N4 *** N4
   Van kracht tot   01-04-2015                 [ Zie versie 251 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-03-2015   gepubl. op   20-03-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2015                 [ Zie versie 250 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-03-2015   gepubl. op   20-03-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2015                 [ Zie versie 249 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-02-2015   gepubl. op   18-02-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2015                 [ Zie versie 248 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-02-2015   gepubl. op   18-02-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2015                 [ Zie versie 247 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-02-2015   gepubl. op   18-02-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2015                 [ Zie versie 246 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  20-01-2015   gepubl. op   27-01-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-02-2015                 [ Zie versie 245 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-01-2015   gepubl. op   21-01-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2015
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2015                 [ Zie versie 244 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-12-2014   gepubl. op   18-12-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2014
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-01-2015                 [ Zie versie 243 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-12-2014   gepubl. op   18-12-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2015                 [ Zie versie 242 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-12-2014   gepubl. op   18-12-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2015                 [ Zie versie 241 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-12-2014   gepubl. op   18-12-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2015                 [ Zie versie 240 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  24-11-2014   gepubl. op   28-11-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2014                 [ Zie versie 239 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-11-2014   gepubl. op   20-11-2014
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-12-2014                 [ Zie versie 238 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-11-2014   gepubl. op   20-11-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2014                 [ Zie versie 237 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  19-04-2014   gepubl. op   12-05-2014
      Art. 1,30°,31° *** 89 *** 90,§2,L1 *** 93,§1bis *** 95bis
   Van kracht tot   01-01-2015                 [ Zie versie 236 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-10-2014   gepubl. op   21-10-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-11-2014                 [ Zie versie 235 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-10-2014   gepubl. op   21-10-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2014
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-11-2014                 [ Zie versie 234 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-09-2014   gepubl. op   19-09-2014
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-10-2014                 [ Zie versie 233 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-09-2014   gepubl. op   19-09-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2014                 [ Zie versie 232 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-09-2014   gepubl. op   19-09-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2014                 [ Zie versie 231 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  26-08-2014   gepubl. op   27-08-2014
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-09-2014                 [ Zie versie 230 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-08-2014   gepubl. op   21-08-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-09-2014                 [ Zie versie 229 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-08-2014   gepubl. op   21-08-2014
      Art. N
   Van kracht tot   01-04-2014
      Art. N4
   Van kracht tot   01-06-2014
      Art. N *** N4
   Van kracht tot   01-09-2014                 [ Zie versie 228 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-07-2014   gepubl. op   18-07-2014
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-08-2014                 [ Zie versie 227 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-07-2014   gepubl. op   18-07-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2014                 [ Zie versie 226 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-06-2014   gepubl. op   20-06-2014
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 225 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-06-2014   gepubl. op   20-06-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2014                 [ Zie versie 224 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-06-2014   gepubl. op   20-06-2014
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-07-2014                 [ Zie versie 223 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-06-2014   gepubl. op   20-06-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2014                 [ Zie versie 222 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-06-2014   gepubl. op   20-06-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2014                 [ Zie versie 221 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  03-06-2014   gepubl. op   19-06-2014
      Art. 1,32° *** 3,§1,L2 *** 5 *** 8,3°,4°,7° *** 11,L2 *** 11bis,L2 *** 11ter *** 12 *** 15 *** 16,L1,L2 *** 17,§1,L1 *** 22; 42 *** 22 *** 23,L1 *** 24 *** 28,2° *** 29 *** 30 *** 31 *** 32 *** 33 *** 34 *** 35,§1,3°,§2,L2,L3,§3,L1,§4 *** 37ter *** 38 *** 40,§1 *** 41,L2 *** 42 *** 43 *** 44 *** 56,§1 *** 63bis *** 65,L1,L2 *** 66,L1 *** 79ter; 80bis *** 81 *** 81bis *** 82 *** 84 *** 85,L1
   Van kracht tot   01-07-2014                 [ Zie versie 220 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-05-2014   gepubl. op   21-05-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-06-2014                 [ Zie versie 219 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-05-2014   gepubl. op   21-05-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2014
      Art. N2 *** N4 *** N1
   Van kracht tot   01-06-2014                 [ Zie versie 218 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  06-05-2014   gepubl. op   12-05-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2014                 [ Zie versie 217 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  25-04-2014   gepubl. op   30-04-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2014                 [ Zie versie 216 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-04-2014   gepubl. op   18-04-2014
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-05-2014                 [ Zie versie 215 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-03-2014   gepubl. op   21-03-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2014                 [ Zie versie 214 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-03-2014   gepubl. op   21-03-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2014                 [ Zie versie 213 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-03-2014   gepubl. op   21-03-2014
      Art. N1 *** N2 *** N4 *** N4
   Van kracht tot   01-04-2014                 [ Zie versie 212 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  28-02-2014   gepubl. op   12-03-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2014                 [ Zie versie 211 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  27-02-2014   gepubl. op   28-02-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2014                 [ Zie versie 210 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-02-2014   gepubl. op   18-02-2014
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-03-2014                 [ Zie versie 209 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-02-2014   gepubl. op   18-02-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2014                 [ Zie versie 208 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-01-2014   gepubl. op   21-01-2014
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-02-2014                 [ Zie versie 207 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-01-2014   gepubl. op   21-01-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-02-2014                 [ Zie versie 206 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-01-2014   gepubl. op   21-01-2014
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 205 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2013   gepubl. op   20-12-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 204 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2013   gepubl. op   20-12-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 203 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2013   gepubl. op   19-12-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 202 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2013   gepubl. op   19-12-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 201 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2013   gepubl. op   19-12-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 200 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2013   gepubl. op   19-12-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 199 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2013   gepubl. op   19-12-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 198 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2013   gepubl. op   19-12-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 197 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2013   gepubl. op   19-12-2013
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 196 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2013   gepubl. op   19-12-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2014                 [ Zie versie 195 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  03-12-2013   gepubl. op   06-12-2013
      Art. 8,L1,3° *** FR56bis,§1 *** NL56ter,§1 *** 56quater
   Van kracht tot   07-12-2013                 [ Zie versie 194 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-11-2013   gepubl. op   20-11-2013
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-12-2013                 [ Zie versie 193 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-11-2013   gepubl. op   20-11-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2013                 [ Zie versie 192 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-10-2013   gepubl. op   21-10-2013
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-11-2013                 [ Zie versie 191 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-10-2013   gepubl. op   21-10-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-11-2013                 [ Zie versie 190 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  07-10-2013   gepubl. op   11-10-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2013                 [ Zie versie 189 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  08-10-2013   gepubl. op   10-10-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2013                 [ Zie versie 188 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-09-2013   gepubl. op   20-09-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2013                 [ Zie versie 187 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-09-2013   gepubl. op   20-09-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2013                 [ Zie versie 186 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-09-2013   gepubl. op   20-09-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2013                 [ Zie versie 185 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-09-2013   gepubl. op   20-09-2013
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-10-2013                 [ Zie versie 184 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-08-2013   gepubl. op   21-08-2013
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-09-2013                 [ Zie versie 183 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-08-2013   gepubl. op   21-08-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-09-2013                 [ Zie versie 182 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-07-2013   gepubl. op   19-07-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2013                 [ Zie versie 181 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-07-2013   gepubl. op   19-07-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2013                 [ Zie versie 180 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-07-2013   gepubl. op   19-07-2013
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-08-2013                 [ Zie versie 179 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  11-07-2013   gepubl. op   15-07-2013
      Art. 94
   Van kracht tot   15-07-2013                 [ Zie versie 178 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  25-06-2013   gepubl. op   27-06-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2013                 [ Zie versie 177 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-06-2013   gepubl. op   20-06-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2013                 [ Zie versie 176 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-06-2013   gepubl. op   20-06-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2013                 [ Zie versie 175 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-06-2013   gepubl. op   20-06-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2013                 [ Zie versie 174 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-06-2013   gepubl. op   20-06-2013
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-07-2013                 [ Zie versie 173 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-06-2013   gepubl. op   20-06-2013
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-07-2013                 [ Zie versie 172 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  05-06-2013   gepubl. op   07-06-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-06-2013                 [ Zie versie 171 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  27-05-2013   gepubl. op   29-05-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-06-2013                 [ Zie versie 170 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-05-2013   gepubl. op   21-05-2013
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-06-2013                 [ Zie versie 169 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-05-2013   gepubl. op   21-05-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-06-2013                 [ Zie versie 168 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  06-05-2013   gepubl. op   15-05-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2013                 [ Zie versie 167 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  26-04-2013   gepubl. op   30-04-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2013                 [ Zie versie 166 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-04-2013   gepubl. op   19-04-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2013                 [ Zie versie 165 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-04-2013   gepubl. op   19-04-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2013                 [ Zie versie 164 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-04-2013   gepubl. op   19-04-2013
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-05-2013                 [ Zie versie 163 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  03-04-2013   gepubl. op   08-04-2013
      Art. 80 *** 80ter *** N1 *** N3
   Van kracht tot   15-04-2013
      Art. 80 *** N1
   Van kracht tot   15-04-2014                 [ Zie versie 162 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  27-03-2013   gepubl. op   29-03-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2013                 [ Zie versie 161 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  27-03-2013   gepubl. op   29-03-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   27-03-2013                 [ Zie versie 160 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  20-03-2013   gepubl. op   21-03-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2013                 [ Zie versie 159 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  20-03-2013   gepubl. op   21-03-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2013                 [ Zie versie 158 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  20-03-2013   gepubl. op   21-03-2013
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-04-2013                 [ Zie versie 157 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  20-03-2013   gepubl. op   21-03-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2013                 [ Zie versie 156 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  20-03-2013   gepubl. op   21-03-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2013                 [ Zie versie 155 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  27-02-2013   gepubl. op   08-03-2013
      Art. 38
   Van kracht tot   18-03-2013                 [ Zie versie 154 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-02-2013   gepubl. op   18-02-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2013                 [ Zie versie 153 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-02-2013   gepubl. op   18-02-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2013                 [ Zie versie 152 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-01-2013   gepubl. op   21-01-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-03-2013                 [ Zie versie 151 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-01-2013   gepubl. op   21-01-2013
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2012
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-03-2013                 [ Zie versie 150 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2012   gepubl. op   20-12-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2013                 [ Zie versie 149 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2012   gepubl. op   20-12-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2013                 [ Zie versie 148 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2012   gepubl. op   20-12-2012
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-01-2013                 [ Zie versie 147 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2012   gepubl. op   20-12-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2013                 [ Zie versie 146 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2012   gepubl. op   20-12-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2013                 [ Zie versie 145 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-11-2012   gepubl. op   20-11-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2012
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-12-2012                 [ Zie versie 144 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-11-2012   gepubl. op   20-11-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2013                 [ Zie versie 143 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  05-11-2012   gepubl. op   20-11-2012
      Art. 94,§4,L3,L4
   Van kracht tot   20-11-2012                 [ Zie versie 142 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-10-2012   gepubl. op   19-10-2012
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-11-2012                 [ Zie versie 141 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-10-2012   gepubl. op   19-10-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-11-2012                 [ Zie versie 140 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-09-2012   gepubl. op   20-09-2012
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-07-2012                 [ Zie versie 139 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-09-2012   gepubl. op   20-09-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2012                 [ Zie versie 138 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-09-2012   gepubl. op   20-09-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2012                 [ Zie versie 137 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-09-2012   gepubl. op   20-09-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2012                 [ Zie versie 136 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-09-2012   gepubl. op   20-09-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2012                 [ Zie versie 135 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-08-2012   gepubl. op   21-08-2012
      Art. N2 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-07-2012
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-09-2012                 [ Zie versie 134 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-08-2012   gepubl. op   21-08-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-09-2012                 [ Zie versie 133 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  27-07-2012   gepubl. op   08-08-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2012                 [ Zie versie 132 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-07-2012   gepubl. op   20-07-2012
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-08-2012                 [ Zie versie 131 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-07-2012   gepubl. op   20-07-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2012                 [ Zie versie 130 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  28-06-2012   gepubl. op   03-07-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2012                 [ Zie versie 129 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  12-06-2012   gepubl. op   22-06-2012
      Art. 94,§4,L4,L5,L6
   Van kracht tot   01-06-2012                 [ Zie versie 128 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-06-2012   gepubl. op   20-06-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2012                 [ Zie versie 127 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-06-2012   gepubl. op   20-06-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2012                 [ Zie versie 126 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-06-2012   gepubl. op   20-06-2012
      Art. N1 *** N4 *** N4
   Van kracht tot   01-07-2012                 [ Zie versie 125 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-06-2012   gepubl. op   20-06-2012
      Art. N1 *** N1
   Van kracht tot   01-07-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-09-2012                 [ Zie versie 124 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  22-05-2012   gepubl. op   25-05-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-06-2012                 [ Zie versie 123 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-05-2012   gepubl. op   21-05-2012
      Art. N4
   Van kracht tot   01-05-2012
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-06-2012                 [ Zie versie 122 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-04-2012   gepubl. op   20-04-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2012                 [ Zie versie 121 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-04-2012   gepubl. op   20-04-2012
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-05-2012                 [ Zie versie 120 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-04-2012   gepubl. op   18-04-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2012                 [ Zie versie 119 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-03-2012   gepubl. op   21-03-2012
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-04-2012                 [ Zie versie 118 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-03-2012   gepubl. op   21-03-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2012                 [ Zie versie 117 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  12-03-2012   gepubl. op   19-03-2012
      Art. 2,L3,L4 *** 8,3° *** 8ter *** 55bis *** 56,§1,§1bis,§1bis/1,L2,2°,L4,§2,L4 *** 56ter,§2,L2,2°,§3 *** 56quater *** 90,§1,§3 *** 95,§1,a,b,§3,b
   Van kracht tot   29-03-2012
      Art. 94,§1,§4
   Van kracht tot   01-04-2012
      Art. 94,§1,§4
   Van kracht tot   01-05-2012                 [ Zie versie 116 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-02-2012   gepubl. op   17-02-2012
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-03-2012                 [ Zie versie 115 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-01-2012   gepubl. op   25-01-2012
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2012                 [ Zie versie 114 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-01-2012   gepubl. op   20-01-2012
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-02-2012                 [ Zie versie 113 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-12-2011   gepubl. op   21-12-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2012                 [ Zie versie 112 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-12-2011   gepubl. op   21-12-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2012                 [ Zie versie 111 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-12-2011   gepubl. op   21-12-2011
      Art. N1 *** N4 *** N4
   Van kracht tot   01-01-2012                 [ Zie versie 110 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-12-2011   gepubl. op   21-12-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2012                 [ Zie versie 109 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  28-11-2011   gepubl. op   30-11-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-12-2011                 [ Zie versie 108 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-11-2011   gepubl. op   18-11-2011
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-12-2011                 [ Zie versie 107 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-10-2011   gepubl. op   21-10-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-11-2011                 [ Zie versie 106 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-09-2011   gepubl. op   20-09-2011
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-10-2011                 [ Zie versie 105 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-09-2011   gepubl. op   20-09-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2011                 [ Zie versie 104 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-08-2011   gepubl. op   19-08-2011
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-09-2011                 [ Zie versie 103 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-07-2011   gepubl. op   20-07-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2011                 [ Zie versie 102 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-07-2011   gepubl. op   20-07-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2011                 [ Zie versie 101 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-06-2011   gepubl. op   20-06-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2011                 [ Zie versie 100 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-06-2011   gepubl. op   20-06-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2011                 [ Zie versie 099 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-06-2011   gepubl. op   20-06-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2011                 [ Zie versie 098 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-05-2011   gepubl. op   20-05-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-05-2011                 [ Zie versie 097 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-05-2011   gepubl. op   20-05-2011
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-06-2011                 [ Zie versie 096 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-04-2011   gepubl. op   20-04-2011
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-05-2011                 [ Zie versie 095 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-03-2011   gepubl. op   21-03-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2011                 [ Zie versie 094 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-03-2011   gepubl. op   21-03-2011
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2011                 [ Zie versie 093 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-02-2011   gepubl. op   18-02-2011
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-03-2011                 [ Zie versie 092 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  26-01-2011   gepubl. op   31-01-2011
      Art. 8,3° *** 55bis,§5ter,§6,L1,L2 *** 56,§1,L1,L2,§1bis,L1,L2,§1bis/1,§2,L1,L2,L5 *** 56bis,§2,L1,§4 *** 56ter *** 56quater
   Van kracht tot   31-01-2011                 [ Zie versie 091 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-01-2011   gepubl. op   21-01-2011
      Art. N4
   Van kracht tot   01-12-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-02-2011                 [ Zie versie 090 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2010   gepubl. op   21-12-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2011                 [ Zie versie 089 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2010   gepubl. op   21-12-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2011                 [ Zie versie 088 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2010   gepubl. op   21-12-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2011                 [ Zie versie 087 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-12-2010   gepubl. op   21-12-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-01-2011                 [ Zie versie 086 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-11-2010   gepubl. op   19-11-2010
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-12-2010                 [ Zie versie 085 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-10-2010   gepubl. op   21-10-2010
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-11-2010                 [ Zie versie 084 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-09-2010   gepubl. op   20-09-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-10-2010                 [ Zie versie 083 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-09-2010   gepubl. op   20-09-2010
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-10-2010                 [ Zie versie 082 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-08-2010   gepubl. op   20-08-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-08-2010
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-09-2010                 [ Zie versie 081 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-07-2010   gepubl. op   20-07-2010
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-08-2010                 [ Zie versie 080 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  22-06-2010   gepubl. op   07-07-2010
      Art. 90,§2
   Van kracht tot   17-07-2010                 [ Zie versie 079 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-06-2010   gepubl. op   18-06-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2010
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-07-2010                 [ Zie versie 078 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-06-2010   gepubl. op   18-06-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2010                 [ Zie versie 077 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-06-2010   gepubl. op   18-06-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-07-2010                 [ Zie versie 076 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  10-06-2010   gepubl. op   18-06-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-06-2010                 [ Zie versie 075 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-05-2010   gepubl. op   21-05-2010
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-06-2010                 [ Zie versie 074 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-04-2010   gepubl. op   20-04-2010
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-05-2010                 [ Zie versie 073 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-03-2010   gepubl. op   19-03-2010
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-04-2010                 [ Zie versie 072 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  16-03-2010   gepubl. op   19-03-2010
      Art. 8,3° *** 8ter *** 95,§1,L2
   Van kracht tot   01-04-2010                 [ Zie versie 071 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-03-2010   gepubl. op   19-03-2010
      Art. N1
   Van kracht tot   01-04-2010                 [ Zie versie 070 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-02-2010   gepubl. op   18-02-2010
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-03-2010                 [ Zie versie 069 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  11-02-2010   gepubl. op   18-02-2010
      Art. 3,§2 *** 8 *** 81 *** 82 *** 83 *** 84 *** 85
   Van kracht tot   28-02-2010                 [ Zie versie 068 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  31-01-2010   gepubl. op   18-02-2010
      Art. 74,§1,L2,b *** 79bis-79ter
   Van kracht tot   28-02-2010                 [ Zie versie 067 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  31-01-2010   gepubl. op   18-02-2010
      Art. 4,3°
   Van kracht tot   28-02-2010                 [ Zie versie 066 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  31-01-2010   gepubl. op   18-02-2010
      Art. 56bis,§2,L4,2°
   Van kracht tot   28-02-2010                 [ Zie versie 065 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  20-11-2009   gepubl. op   29-01-2010
      Art. 92,L1 *** 92bis *** 94,§1 *** 94,§2
   Van kracht tot   08-02-2010                 [ Zie versie 064 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  19-01-2010   gepubl. op   25-01-2010
      Art. 1,29° *** 2,L3,L4 *** 5 *** 8 *** 8bis *** 14,3° *** 21,3° *** 28,3° *** 35,§1,2° *** 36 *** 37bis,§1,3° *** 55bis, §1, §2, §2bis;§2ter;§2quater, §3, §3bis;§5, §5bis, §6 *** 55ter,L4 *** 56, L1, L2, §1-1ter, §2 *** 56bis *** 96,§2 *** N3
   Van kracht tot   29-01-2010                 [ Zie versie 063 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-01-2010   gepubl. op   21-01-2010
      Art. N1 *** N2
   Van kracht tot   01-02-2010                 [ Zie versie 062 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-12-2009   gepubl. op   21-12-2009
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-01-2010                 [ Zie versie 061 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-11-2009   gepubl. op   20-11-2009
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-12-2009                 [ Zie versie 060 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-10-2009   gepubl. op   21-10-2009
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-11-2009                 [ Zie versie 059 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-09-2009   gepubl. op   18-09-2009
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-10-2009                 [ Zie versie 058 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-08-2009   gepubl. op   21-08-2009
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-09-2009                 [ Zie versie 057 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  14-07-2009   gepubl. op   20-07-2009
      Art. 97
   Van kracht tot   30-07-2009                 [ Zie versie 056 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  14-07-2009   gepubl. op   20-07-2009
      Art. 40,§1
   Van kracht tot   30-07-2009                 [ Zie versie 055 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-06-2009   gepubl. op   19-06-2009
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-07-2009                 [ Zie versie 054 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-05-2009   gepubl. op   20-05-2009
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-06-2009                 [ Zie versie 053 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  14-04-2009   gepubl. op   17-04-2009
      Art. 13,§2 *** 13,§3 *** 55bis,§1 *** 55bis,§2 *** 55bis,§2bis,L1-L2 *** 55bis,§4 *** 55bis,§5,L1 *** 55bis,§6 *** 55ter,L6 *** 55ter,L8 *** 55ter,L11 *** 57,L2 *** 57,L3,L4,L5
   Van kracht tot   27-04-2009                 [ Zie versie 052 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  20-03-2009   gepubl. op   31-03-2009
      Art. 80 *** N3
   Van kracht tot   01-06-2009                 [ Zie versie 051 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-03-2009   gepubl. op   20-03-2009
      Art. N1 *** N2 *** N4
   Van kracht tot   01-04-2009                 [ Zie versie 050 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-02-2009   gepubl. op   18-02-2009
      Art. N1 *** N4
   Van kracht tot   01-03-2009                 [ Zie versie 049 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-01-2009   gepubl. op   21-01-2009
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-02-2009                 [ Zie versie 048 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  13-11-2008   gepubl. op   20-11-2008
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-12-2008                 [ Zie versie 047 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-09-2008   gepubl. op   19-09-2008
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-10-2008                 [ Zie versie 046 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-08-2008   gepubl. op   21-08-2008
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-09-2008                 [ Zie versie 045 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-07-2008   gepubl. op   18-07-2008
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-08-2008                 [ Zie versie 044 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-06-2008   gepubl. op   20-06-2008
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-07-2008                 [ Zie versie 043 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  21-05-2008   gepubl. op   29-05-2008
     Gewijzigd art.   95
   Van kracht tot   08-06-2008                 [ Zie versie 042 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-05-2008   gepubl. op   21-05-2008
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-06-2008                 [ Zie versie 041 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-04-2008   gepubl. op   18-04-2008
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-05-2008                 [ Zie versie 040 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-04-2008   gepubl. op   18-04-2008
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-05-2008                 [ Zie versie 039 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-03-2008   gepubl. op   21-03-2008
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-04-2008                 [ Zie versie 038 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  20-11-2007   gepubl. op   05-12-2007
     Gewijzigd art.   8 *** 10 *** 12 *** 38 *** 40
   Van kracht tot   15-12-2007                 [ Zie versie 037 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  12-11-2007   gepubl. op   20-11-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-12-2007                 [ Zie versie 036 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  15-10-2007   gepubl. op   19-10-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-11-2007                 [ Zie versie 035 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-10-2007   gepubl. op   19-10-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-11-2007                 [ Zie versie 034 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-08-2007   gepubl. op   21-08-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-09-2007                 [ Zie versie 033 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-06-2007   gepubl. op   20-06-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-07-2007                 [ Zie versie 032 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-05-2007   gepubl. op   21-05-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-06-2007                 [ Zie versie 031 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-04-2007   gepubl. op   20-04-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-05-2007                 [ Zie versie 030 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  16-04-2007   gepubl. op   20-04-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-05-2007                 [ Zie versie 029 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  19-03-2007   gepubl. op   21-03-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-04-2007                 [ Zie versie 028 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  15-02-2007   gepubl. op   05-03-2007
     Gewijzigd art.   39 *** 40 *** 41 *** 42 *** 43 *** 44 *** 47 *** 48 *** 49 *** 52 *** 55bis *** 55ter *** 62 *** 63 *** 64 *** 65 *** 66 *** 71 *** 72-79 *** 79bis *** 80 *** 81 *** 82 *** 87 *** 91 *** 95 *** 96 *** 97 *** 99 *** 100-104
   Van kracht tot   01-04-2007                 [ Zie versie 027 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  15-02-2007   gepubl. op   05-03-2007
     Gewijzigd art.   1 *** 2 *** 3 *** 4 *** 5 *** 6 *** 8 *** 10 *** 11 *** 13 *** 14 *** 15 *** 16 *** 17 *** 20 *** 21 *** 22 *** 23 *** 24 *** 25 *** 26 *** 27 *** 28 *** 29 *** 30 *** 31 *** 32 *** 34 *** 35 *** 37 *** 38
   Van kracht tot   01-04-2007                 [ Zie versie 026 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  07-02-2007   gepubl. op   16-02-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-03-2007                 [ Zie versie 025 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  07-02-2007   gepubl. op   16-02-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-12-2006                 [ Zie versie 024 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  11-01-2007   gepubl. op   19-01-2007
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-02-2007                 [ Zie versie 023 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-12-2006   gepubl. op   21-12-2006
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-01-2007                 [ Zie versie 022 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  14-11-2006   gepubl. op   20-11-2006
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-12-2006                 [ Zie versie 021 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  18-09-2006   gepubl. op   20-09-2006
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-10-2006                 [ Zie versie 020 ]
Gewijzigd door   MINISTERIEEL BESLUIT  van  17-08-2006   gepubl. op   21-08-2006
     Gewijzigd art.   N4
   Van kracht tot   01-09-2006                 [ Zie versie 019 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  01-07-2006   gepubl. op   12-07-2006
     Gewijzigd art.   99
   Van kracht tot   22-07-2006                 [ Zie versie 018 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  16-05-2006   gepubl. op   30-05-2006
     Gewijzigd art.   1 *** 80 *** 80BIS *** 93,#2 *** 95
   Van kracht tot   09-06-2006                 [ Zie versie 017 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  17-05-2006   gepubl. op   26-05-2006
     Gewijzigd art.   72 *** 73 *** 74
   Van kracht tot   26-05-2006                 [ Zie versie 016 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  10-08-2005   gepubl. op   20-09-2005
     Gewijzigd art.   2 *** 93 *** 94
   Van kracht tot   30-09-2005                 [ Zie versie 015 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  10-08-2005   gepubl. op   31-08-2005
     Gewijzigd art.   55,#1-2 *** 95,#1
   Van kracht tot   01-01-2006                 [ Zie versie 014 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  23-05-2005   gepubl. op   31-05-2005
     Gewijzigd art.   8,3° *** 8BIS *** 56 *** 95
   Van kracht tot   01-07-2005                 [ Zie versie 013 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  16-12-2004   gepubl. op   29-12-2004
     Gewijzigd art.   90,#2
   Van kracht tot   08-01-2005                 [ Zie versie 012 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  13-09-2004   gepubl. op   23-09-2004
     Gewijzigd art.   56
   Van kracht tot   01-07-2004
     Gewijzigd art.   8 *** 94 *** 95
   Van kracht tot   01-01-2005                 [ Zie versie 011 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  15-07-2004   gepubl. op   13-08-2004
     Gewijzigd art.   80
   Van kracht tot   13-08-2004                 [ Zie versie 010 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  27-04-2004   gepubl. op   17-05-2004
     Gewijzigd art.   1 *** 93 *** 56
   Van kracht tot   17-05-2004                 [ Zie versie 009 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  28-01-2004   gepubl. op   30-01-2004
     Gewijzigd art.   56
   Van kracht tot   01-03-2004                 [ Zie versie 008 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  05-12-2003   gepubl. op   17-12-2003
     Gewijzigd art.   90,#2
   Van kracht tot   01-07-2004                 [ Zie versie 007 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  13-09-2003   gepubl. op   15-09-2003
     Gewijzigd art.   80
   Van kracht tot   15-09-2003                 [ Zie versie 006 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  19-12-2002   gepubl. op   21-12-2002
     Gewijzigd art.   8,3°,L2
   Van kracht tot   01-01-2003                 [ Zie versie 005 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  18-12-2002   gepubl. op   21-12-2002
     Gewijzigd art.   57
   Van kracht tot   21-12-2002                 [ Zie versie 004 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  27-11-2002   gepubl. op   30-11-2002
     Gewijzigd art.   8,3° *** 8BIS
   Van kracht tot   01-01-2003                 [ Zie versie 003 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  09-08-2002   gepubl. op   21-09-2002
     Gewijzigd art.   1 *** 8 *** 16 *** 18 *** 20 *** 23 *** 25 *** 27 *** 30 *** 32 *** 34 *** 35 *** 45 *** 47 *** 50 *** 52 *** 61 *** 68 *** 76 *** 81 *** 100
   Van kracht tot   01-10-2002                 [ Zie versie 002 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  28-05-2002   gepubl. op   31-05-2002
     Gewijzigd art.   8,3°
   Van kracht tot   01-07-2002                 [ Zie versie 001 ]

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   De wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg vormt de wettelijke basis voor de uitvoering van het vernieuwd geneesmiddelenbeleid van de Regering.
   Een deel van dit vernieuwd geneesmiddelenbeleid bestaat erin de procedures, termijnen en voorwaarden voor de terugbetaling van geneesmiddelen te wijzigen.
   Dit is het voorwerp van het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben Uwe Majesteit hierbij ter ondertekening voor te leggen. Bij dit besluit wordt de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten gevoegd.
   In het advies dat hij op 6 december 2001 heeft uitgebracht, drukt de Raad van State de mening uit dat er niet slechts één lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten zal worden opgesteld. Uit de definitie van het begrip lijst in het aan de Raad voorgelegde ontwerpbesluit, leidt de Raad af dat de wet de bevoegdheid van de betrokken minister beperkt tot het wijzigen van uitsluitend de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, de huidige bijlage I van het koninklijk besluit van 2 september 1980.
   De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten moet echter bekeken worden als één lijst, die weliswaar drie delen bevat, die als drie bijlagen bij het besluit gevoegd worden. Deze drie delen zijn echter inherent aan elkaar verbonden, in die zin dat de eerste bijlage de opsomming bevat van alle vergoedbare specialiteiten, de tweede bijlage de vergoedingsgroepen opsomt waarin de vergoedbare specialiteiten steeds gerangschikt worden, en de derde bijlage de modellen vastlegt van de documenten die gebruikt moeten worden bij de indiening van de aanvraag tot terugbetaling en die uitgereikt moeten worden door de adviserend geneesheer als de vergoedingsvoorwaarden (opgenomen bij de opsomming van de vergoedbare specialiteiten, dus in bijlage I van de lijst) daarin voorzien.
   Het was de wil van de wetgever om de bevoegdheid tot wijziging van deze drie aspecten van de lijst aan de minister te geven, temeer daar in toepassing van de nieuwe terugbetalingprocedure steeds een beslissing moet genomen worden binnen een termijn van 180 dagen en dat het bijgevolg in bepaalde gevallen nodig zal zijn simultaan wijzigingen aan te brengen in de vergoedingsgroepen en/of modellen van documenten (wanneer bijvoorbeeld een eerste geneesmiddel van een nieuwe generatie wordt terugbetaald en er dus nog geen vergoedingsgroep of aangepast model van machtiging bestaat).
   Bijgevolg werd de redactie van de definitie van het begrip " lijst " in het bijgevoegd besluit aangepast aan deze zienswijze.
   De Raad is tevens de mening toegedaan dat het omwille van de rechtszekerheid geen aanbeveling verdient om de elementen waaruit de vergoedingsvoorwaarden kunnen bestaan op exemplatieve wijze op te sommen.
   De Regering is echter van oordeel dat de opsomming van de belangrijkste elementen waaruit de vergoedingsvoorwaarden kunnen bestaan juist bijdraagt tot een beter begrip van de term " vergoedingsvoorwaarden ". Bovendien komt de rechtszekerheid niet in het gedrang, gelet op het feit dat de vergoedingsvoorwaarden integraal gepubliceerd worden in de lijst zodat er voor de rechthebbenden nooit onzekerheid kan bestaan omtrent de toepasselijkheid van de vergoedingsvoorwaarden van een bepaalde specialiteit. Wat de aanvrager betreft is er steeds een reactietermijn voorzien voor het geval de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen afwijkt van het voorstel van de aanvrager omtrent deze vergoedingsvoorwaarden.
   De Raad van State formuleert een opmerking dat, teneinde iedere rechtsonzekerheid te voorkomen in deze reeds bij uitstek technische regelgeving, in de artikelen van het ontwerp waarin wordt verwezen naar artikel 35bis, § 3, van de gecoördineerde wet, telkens moet worden verduidelijkt welke van de in artikel 35bis, § 3, van de gecoördineerde wet bedoelde termijn is het bijzonder wordt beoogt.
   De Regering wenst te benadrukken dat het steeds gaat om één globale termijn van 180 dagen, die echter opgedeeld wordt in deeltermijnen. De verwijzingen in het besluit naar deze termijn betreffen meestal de verwijzing naar de aanvang van de termijn. Het gaat hier dus noodzakelijkerwijze om één bepaald tijdstip, waaromtrent nooit onduidelijkheid kan bestaan, namelijk de datum meegedeeld door het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen waarop het dossier ontvangen is.
   In antwoord op de opmerking van de Raad van State in verband met de Technische Raad voor Farmaceutische Specialiteiten, wordt erop gewezen dat artikel 22 van de wet van 10 augustus 2001 duidelijk bepaalt dat de hangende dossiers verder worden afgehandeld volgens de regels die van kracht zijn vóór 1 januari 2002. Dit brengt met zich mee dat ook de Technische Raad voor Farmaceutische Specialiteiten nog verder blijft functioneren, aangezien deze raad een belangrijke rol vervult in de procedures die van kracht zijn vóór 1 januari 2002.
   De tekst die U wordt voorgelegd houdt voor het overige rekening met de opmerkingen die door de Raad van State in zijn advies van 6 december 2001 werden geformuleerd.
   Wij hebben de eer te zijn,
   Sire,
   Van Uwe Majesteit,
   De zeer eerbiedige
   en zeer getrouwe dienaars,
   De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
   F. VANDENBROUCKE
   De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
   Mevr. M. AELVOET
   De Minister van Economie,
   Ch. PICQUE
   ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
   De Raad van State, afdeling wetgeving, eerste kamer, op 5 november 2001 door de Minister van Sociale Zaken verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit " tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten van farmaceutische specialiteiten ", heeft op 6 december 2001 het volgende advies gegeven :(BR)
   
   STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP
   1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de procedures te regelen overeenkomstig dewelke de farmaceutische specialiteiten, afhankelijk van de meerwaardeklasse waartoe ze behoren, worden aangenomen als zijnde terugbetaalbaar in het raam van de verplichte ziekteverzekering. Het ontwerp stelt tevens de voorwaarden vast waaronder door deze laatste wordt tegemoet gekomen in de kosten van de betrokken farmaceutische specialiteiten.
   Wat specifiek de termijnregeling inzake de aanvragen voor tegemoetkoming betreft, wordt de Belgische wetgeving afgestemd op wat terzake wordt vermeld in de richtlijn 89/105/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de doorzichtigheid van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg.
   De ontworpen regeling komt vanaf 1 januari 2002 in de plaats van die van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoet komt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, waarvan artikel 106 van het ontwerp de opheffing beoogt.
   2.1. Luidens het eerste lid van de aanhef van het ontwerp strekken de artikelen 35bis, 35ter, 37 en 191, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de ontworpen regeling tot rechtsgrond.
   Deze opsomming is te beperkt in zoverre zij niet alle bepalingen vermeldt die rechtsgrond bieden voor het ontwerp; zij is te uitgebreid in zoverre erin bepalingen worden aangehaald die het ontwerp niet tot rechtsgrond strekken (1).
   ( (1) Ontberen bepaalde artikelen van het ontwerp of onderdelen ervan de vereiste rechtsgrond, dan wordt zulks in dit advies opgemerkt bij de bespreking van het desbetreffende artikel of onderdeel ervan. )
   2.2. Artikel 35ter van de gecoördineerde wet biedt geen rechtsgrond voor het ontwerp : de Koning maakt immers in het ontwerp geen gebruik van de bevoegdheden die hem worden toegekend in de laatste twee leden van die wetsbepaling.
   2.3. Enkel de paragrafen 2, 3 en 4 van artikel 37 van de gecoördineerde wet bieden rechtsgrond voor wat betreft sommige bepalingen van hoofdstuk VII van het ontwerp (" Bijzondere bepalingen ").
   2.4. De overgangsmaatregelen waarin artikel 101 van het ontwerp voorziet met betrekking tot de hangende aanvragen vinden rechtsgrond in artikel 22 van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.
   3. De vaststelling dat in de aanhef van het ontwerp wordt verwezen naar bepaalde artikelen van de gecoördineerde wet die de ontworpen regeling tot rechtsgrond strekken, houdt niet in dat met deze laatste uitvoering wordt gegeven aan alle bevoegdheidsdelegaties die in de betrokken wetsartikelen voorkomen.
   Zo wordt, wat artikel 35bis van de gecoördineerde wet betreft, in het ontwerp geen uitvoering gegeven aan paragraaf 3, zesde lid (" De Koning bepaalt in welke gevallen de termijn van 180 dagen kan worden verlengd met een periode van 60 dagen "), paragraaf 6, tweede lid (betreffende de door de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Economische Zaken aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen mee te delen informatie), paragraaf 6, vierde lid (betreffende de voorwaarden waaraan de deskundigen moeten beantwoorden die de evaluatierapporten opstellen), en paragraaf 10, tweede lid (betreffende de controle op de wijze waarop door de zorgverlener farmaceutische specialiteiten worden voorgeschreven overeenkomstig de vastgestelde vergoedingsvoorwaarden).
   In zoverre de betrokken delegatiebepalingen de Koning verplichten deze uit te voeren, dient zulks alsnog te gebeuren.
   ONDERZOEK VAN DE TEKST
   Algemene opmerkingen
   1. In diverse artikelen van het ontwerp worden bepalingen van de gecoördineerde wet of onderdelen ervan hernomen, al dan niet aangevuld met uitvoeringsmaatregelen. Dergelijke handelwijze verdient geen aanbeveling omdat erdoor onzekerheid tot stand wordt gebracht omtrent de juridische waarde van de overgenomen wettelijke bepalingen en ermee de verkeerde indruk wordt gewekt dat de Koning bevoegd zou zijn om de wet te wijzigen, zeker ingeval bij het overnemen van de wettelijke bepalingen, die overname niet woordelijk gebeurt.
   Met betrekking tot de ontworpen regeling zou kunnen worden voorgehouden dat het, gelet op de techniciteit van de toe te passen regels en de gedetailleerde voorschriften die in dat verband reeds in de gecoördineerde wet zijn opgenomen, ter wille van de leesbaarheid van het ontwerp noodzakelijk is dat erin wetsbepalingen worden hernomen. De stellers van het ontwerp doen er niettemin goed aan de tekst van het ontwerp aan een bijkomende controle te onderwerpen wat de redactie betreft van de bepalingen van de gecoördineerde wet die worden overgenomen in het ontwerp en die - hoeft het gezegd - in overeenstemming dient te zijn met de redactie van die bepalingen in de gecoördineerde wet.
   2. In de overgangsbepaling van artikel 101 van het ontwerp wordt nog gerefereerd aan de Technische Raad voor farmaceutische specialiteiten. Die Raad zal evenwel niet meer kunnen optreden na 1 januari 2002, gelet op het gegeven dat hij vanaf die datum zonder enig voorbehoud wordt opgeheven (2).
   ( (2) Zie artikel 27 van de gecoördineerde wet, zoals gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001. )
   In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld het geval is voor de Doorzichtigheidscommissie (3), gebeurt de opheffing van de Technische Raad voor farmaceutische specialiteiten immers niet onverminderd de overgangsregeling van artikel 101 van het heden om advies voorgelegde ontwerp.
   ( (3) Zie artikel 59 van de reeds genoemde wet van 10 augustus 2001. )
   3. In diverse bepalingen van het ontwerp wordt verwezen naar de lijst van vergoedbare specialiteiten en de lijst van de vergoedingsgroepen " die als deel I en II in de bijlage bij dit besluit moeten gevoegd worden (en) door Ons (worden) bevestigd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in de loop van de maand januari 2002 " (artikel 99 van het ontwerp).
   Ermee rekening houdend dat de ontworpen regeling op 1 januari 2002 in werking zal treden (artikel 107 van het ontwerp) zal, zolang de in artikel 99 bedoelde bevestiging en bekendmaking niet zijn gebeurd, in die regeling worden verwezen naar lijsten die nog niet zijn vastgesteld. Weliswaar valt uit artikel 104 van het ontwerp af te leiden dat tot zolang de bijlage bij het reeds genoemde koninklijk besluit van 2 september 1980 van toepassing blijft (4), doch dat doet geen afbreuk aan de vaststelling dat in de ontworpen regeling wordt verwezen naar lijsten die bij de inwerkingtreding van de regeling niet bestaan.
   ( (4) Artikel 104 van het ontwerp maakt melding van de " bijlage, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 ", zonder evenwel te specificeren om welke bijlage het precies gaat : benevens bijlage I (lijst van de specialiteiten) is er immers ook nog bijlage II (lijst van de aannemingscriteria). )
   Dit veeleer technische probleem kan worden verholpen door in artikel 104 van het ontwerp een uitdrukkelijke bepaling op te nemen waarin wordt aangegeven dat de bijlage die is gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 bij wijze van overgangsmaatregel geldt als de lijst, zoals omschreven in artikel 1, 11°, van het ontwerp (5). Artikel 99 van het ontwerp, dat niets meer is dan de aankondiging van de nieuwe lijsten, kan dan vervallen, met dien verstande dat die lijsten, eenmaal ze door de Koning zijn bevestigd, formeel als bijlage aan de ontworpen regeling zullen moeten worden toegevoegd, waardoor ze vanaf die datum in de plaats zullen komen van de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 september 1980.
   ( (5) Onder voorbehoud van de opmerking die in dit advies bij artikel 1, 10° en 11°, van het ontwerp wordt gemaakt. )
   4. Rekening houdend met de omvang en de techniciteit van het om advies voorgelegde ontwerp en met het groot aantal adviesaanvragen waarin om een advies binnen een bepaalde termijn is verzocht, heeft de Raad van State, afdeling wetgeving, zich in het raam van het artikelsgewijze onderzoek beperkt tot het maken van de hierna volgende opmerkingen. Die opmerkingen maken het niet overbodig dat de stellers van het ontwerp hun tekst nog eens nazien op taalkundig vlak.
   Opschrift
   Men passe de redactie van het opschrift aan als volgt :(BR)
   
   " Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. ".
   Aanhef
   1. Rekening houdend met wat is opgemerkt in verband met de rechtsgrond van de ontworpen regeling, late men de aanhef van het ontwerp aanvangen met de volgende twee leden :(BR)
   
   " Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35bis, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, op artikel 37, § 2, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999 en 10 augustus 2001, op artikel 37, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 februari 1997, op artikel 37, § 4, en op artikel 191, 14°, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en gewijzigd bij de wet van 20 december 1995;
   Gelet op de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, inzonderheid op artikel 22; ".
   2. Men redigere het derde lid van de aanhef - dat, gelet op de opmerking onder 1, het vierde lid dient te worden - als volgt :(BR)
   
   " Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen... tot ..., ingevoegd bij het koninklijk besluit van ...; " (6).
   ( (6) Melding dient te worden gemaakt van de artikelen van de nieuwe afdeling XV van titel II, hoofdstuk I, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, die artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit waarover de Raad van State, afdeling wetgeving, op 29 november 2001 het advies 32.474/1 heeft uitgebracht, in het eerstgenoemde besluit beoogt in te voegen. )
   3. De voordrachtformule dient aan te vangen met de woorden " Op de voordracht van... ".
   Artikel 1
   1. Men passe de redactie van de inleidende zin van artikel 1 aan als volgt :(BR)
   
   " Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : ".
   2. In artikel 1, 10° en 11°, wordt verwezen naar de " bijlage (gevoegd) bij dit besluit ", zonder dat op de datum van inwerkingtreding van de ontworpen regeling die bijlage volledig zal zijn vastgesteld. Wat dat betreft mag worden verwezen naar de algemene opmerking onder 3.
   Voorts dient met betrekking tot de omschrijving van het begrip " lijst " in artikel 1, 11°, te worden opgemerkt dat het gedefinieerde begrip de verkeerde indruk kan wekken dat er slechts één lijst zal worden opgesteld, wat evenwel niet het geval is (7).
   ( (7) Artikel 99 van het ontwerp vermeldt de lijst van de farmaceutische specialiteiten en de lijst van de vergoedingsgroepen. )
   Het begrip " lijst " is daarenboven niet adequaat omdat in sommige artikelen van het ontwerp blijkbaar niet " de lijst ", zoals omschreven in artikel 1, 11°, wordt bedoeld, maar wel één van de op te stellen lijsten (8).
   ( (8) In bijvoorbeeld artikel 2, tweede lid, lijkt met het begrip " lijst " te worden gedoeld op uitsluitend de lijst van farmaceutische specialiteiten. )
   Evenmin kan met het gebruik van het begrip " lijst " voldoende worden aangesloten op de wettelijke regeling terzake. Zo wordt in artikel 3, eerste lid, van het ontwerp bepaald dat " de lijst " kan gewijzigd worden door de Minister van Sociale Zaken op voorstel van de Commissie, doch komt die bepaling - gelet op de omschrijving van het begrip " lijst " in artikel 1, 11°, van het ontwerp -, in strijd met artikel 35bis, § 1, van de gecoördineerde wet, in zoverre daarin de bevoegdheid van de betrokken minister wordt beperkt tot het wijzigen van uitsluitend de lijst van de " vergoedbare farmaceutische specialiteiten " (9).
   ( (9) Thans bijlage I van het koninklijk besluit van 2 september 1980. )
   Tot slot zou de toegankelijkheid van de ontworpen regeling ermee zijn gebaat indien de verplichting tot het opstellen van bepaalde " lijsten " niet enkel uit een definitie zou dienen te worden afgeleid, doch indien die verplichting en de aard van de betrokken lijsten in een afzonderlijk artikel van het ontwerp expliciet zouden worden weergegeven.
   3. Ter wille van de rechtszekerheid verdient het geen aanbeveling om de elementen waaruit de vergoedingsvoorwaarden kunnen bestaan op exemplatieve wijze op te sommen, zoals in artikel 1, 14°, het geval is.
   Artikel 2
   1. Artikel 2, eerste lid, houdt niet meer in dat een aankondiging van wat in het ontwerp wordt geregeld en ontbeert iedere normatieve draagwijdte. Het dient om die reden uit het ontwerp te worden weggelaten.
   2. Op het einde van de Franse tekst van artikel 2, tweede lid, moet uiteraard worden geschreven " légalement autorisés " in plaats van " également autorisés ".
   Artikel 8
   De indeling van artikel 8 in a), b), c), enzovoort, wordt beter vervangen door een indeling in 1°, 2°, 3°, enzovoort.
   Artikel 9
   De zinsnede " zoals bedoeld in art. 1, 10° ", in artikel 9, eerste lid, is overbodig en moet worden geschrapt aangezien het begrip " aanvrager " in artikel 1, 10°, wordt omschreven en in artikel 9, eerste lid, niet van die omschrijving wordt afgeweken.
   Artikel 11
   1. Men schrijve in de Nederlandse tekst van artikel 11, eerste lid, " Binnen acht dagen " in plaats van " Binnen de acht dagen ".
   Waar nodig dient de Nederlandse tekst van nog andere bepalingen van het ontwerp in dezelfde zin te worden aangepast.
   2. In artikel 11, eerste lid, wordt verwezen naar " de in artikel 35bis, § 3, van de Wet voorziene (lees : bedoelde) termijn ". In andere artikelen van hoofdstuk II van het ontwerp komen gelijkaardige verwijzingen voor.
   Aangezien in artikel 35bis, § 3, van de gecoördineerde wet verscheidene termijnen worden vermeld, zou duidelijker moeten worden weergegeven welke termijn precies wordt beoogd. Zulks is des te noodzakelijker indien men er rekening mee houdt dat in andere artikelen van het ontwerp waarin naar artikel 35bis, § 3, van de gecoördineerde wet wordt verwezen mogelijk een andere termijn wordt bedoeld dan in artikel 11, eerste lid, het geval is. Zo lijkt in de laatstgenoemde bepaling te worden verwezen naar de termijn van 160 dagen voor de evaluatie, terwijl in bijvoorbeeld artikel 13, eerste lid, van het ontwerp, de termijn van - in beginsel - 180 dagen lijkt te worden beoogd waarbinnen de beslissing dient te worden genomen en genotificeerd.
   Teneinde iedere rechtsonzekerheid te voorkomen in deze reeds bij uitstek technische regelgeving, zou in de artikelen van het ontwerp waarin wordt verwezen naar artikel 35bis, § 3, van de gecoördineerde wet, telkens met vermelding van het precieze lid van de betrokken wetsbepaling moeten worden verduidelijkt welke van de in artikel 35bis, § 3, van de gecoördineerde wet bedoelde termijnen in het bijzonder wordt beoogd.
   Artikel 14
   Het gebruik van streepjes in een normatieve tekst dient te worden vermeden omdat erdoor latere wijzigingen van het bepaalde na de streepjes en verwijzingen ernaar worden bemoeilijkt. Beter is het de streepjes te vervangen door " 1° ", " 2° ", " 3° ", enzovoort.
   Dezelfde opmerking geldt voor de andere bepalingen van het ontwerp waarin gebruik wordt gemaakt van streepjes (zie onder meer de artikelen 21, 28, 37, 63 en 73).
   Artikel 15
   1. Rekening houdend met wat in artikel 15, eerste lid, wordt bepaald, lijkt in artikel 15, tweede lid, te moeten worden geschreven " ... een eerste voorlopige evaluatie van het dossier door de deskundige(n) en het bureau van de Commissie naar... " in plaats van " ... een eerste voorlopige evaluatie van het dossier door de deskundige(n) en de Commissie naar... ".
   Dezelfde opmerking geldt ten aanzien van artikel 22, tweede lid.
   In artikel 15, derde lid, van de Franse tekst, vervange men tevens de woorden " Le(s) expert(s) transmet(tent) " door " L'expert ou les experts transmettent ".
   2. Uit de door de gemachtigde van de regering gegeven toelichting valt af te leiden dat het aanbeveling verdient om artikel 15, derde lid, aan te vullen met de volgende zin : " Het secretariaat stuurt het beoordelingsrapport naar de aanvrager. ".
   Ook artikel 22, derde lid, wordt dan best met dergelijke zin aangevuld.
   Artikel 18
   1. In artikel 18, tweede lid - en in een aantal andere, gelijklopende artikelen van het ontwerp -, wordt bepaald dat de Minister van het definitief voorstel van de Commissie kan afwijken " op basis van sociale of budgettaire elementen of een combinatie van deze elementen ". De begrippen " sociale " en " budgettaire " elementen zijn algemeen en houden in dat, zonder nadere specificering ervan, de Minister een zeer ruime afwijkingsmogelijkheid wordt gegeven die erop neerkomt dat, indien de Minister zulks wenst, hij in de praktijk steeds van het voorstel van de Commissie zal kunnen afwijken. Vraag is of zulks effectief de bedoeling is en of geen meer afgebakende elementen in de tekst van het ontwerp moeten worden ingeschreven die de Minister dient in acht te nemen wanneer hij gebruik wil maken van de afwijkingsmogelijkheid.
   2. Nog in artikel 18, tweede lid, wordt bepaald dat, wanneer de Minister afwijkt van het definitief voorstel van de Commissie, hij zijn beslissing " afdoende " dient te motiveren.
   Ermee rekening houdend dat de betrokken beslissingen individuele beslissingen zijn waarop de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van toepassing is, verdient het geen aanbeveling om in artikel 18, tweede lid, te refereren aan de formele motiveringsverplichting, aangezien erdoor de indruk wordt gewekt dat, indien die referentie niet zou worden opgenomen in het ontwerp, de betrokken beslissingen niet formeel zouden moeten worden gemotiveerd, wat uiteraard niet verenigbaar zou zijn met de genoemde wet van 29 juli 1991.
   In zoverre in artikel 18, tweede lid, van het ontwerp wordt geëxpliciteerd dat de betrokken beslissingen afdoende dienen te zijn gemotiveerd, is die bepaling tegelijk overbodig en misleidend.
   Dezelfde conclusie geldt voor andere artikelen van het ontwerp waarin met betrekking tot handelingen met een individuele strekking wordt bepaald dat deze gemotiveerd of afdoende gemotiveerd dienen te worden.
   Artikelen 19 en 20
   Het is de vraag of in de artikelen 19 en 20 van het ontwerp voldoende rekening is gehouden met het gegeven dat de termijn in de loop van de procedure kan worden geschorst.
   Dezelfde vraag kan worden gesteld met betrekking tot de andere artikelen van het ontwerp die een gelijkaardige regeling bevatten als die vervat in de artikelen 19 en 20.
   Artikel 38
   1. In artikel 38, eerste lid, wordt bepaald dat, indien de wijziging van de vergoedingsmodaliteiten (lees : de regels inzake de vergoeding) gebeurt op vraag van de Minister, het beoordelingsrapport wordt opgesteld door de Commissie. Het zou de toegankelijkheid van de ontworpen regeling ten goede komen indien tegelijk ook zou worden geëxpliciteerd door wie het beoordelingsrapport in de andere gevallen moet worden opgesteld.
   2. Artikel 38 bevat een aantal procedurevoorschriften bij verwijzing : artikel 38, tweede lid, bepaalt dat de procedure verloopt " zoals aangegeven in de onderafdelingen 2 en 3 "; luidens artikel 38, derde lid, verloopt, indien de vraag tot wijziging afkomstig is van de Minister of van de Commissie, de procedure " zoals voorzien is in deze onderafdelingen, met dien verstande dat de termijn bedoeld in deze onderafdelingen niet van toepassing is ".
   Complexe procedurevoorschriften, zoals het ontwerp er vele bevat, lenen zich niet tot een regeling bij verwijzing en dreigen tot grote rechtsonzekerheid aanleiding te geven. Dat is des te meer het geval wanneer - zoals in het ontwerp - in algemene zin wordt verwezen naar " onderafdelingen " en tegelijk in uitzonderingen wordt voorzien die op zich aanleiding kunnen geven tot onduidelijkheid. Zo kan men de vraag stellen welke " termijn " precies wordt bedoeld in artikel 38, derde lid, van het ontwerp.
   Uit wat voorafgaat volgt dat ten zeerste valt te betwijfelen of de in artikel 38 van het ontwerp gehanteerde verwijzingstechniek kan worden gehandhaafd op een voor de rechtszekerheid noodzakelijke manier.
   Artikel 48
   Het opschrift dat aan artikel 48 voorafgaat houdt een verdere onderverdeling in van onderafdeling 3 van afdeling 3 van hoofdstuk II van het ontwerp. Men schrijve derhalve " A. Wijziging van... ". Het opschrift dat aan artikel 57 voorafgaat dient dan aan te vangen als volgt : " B. Vrijwillige daling van... ".
   Artikel 53
   Luidens artikel 53 " zijn de bepalingen van artikel 72bis, § 2, van de Wet van toepassing " indien de beslissing negatief is en de aanvrager niet bereid is de betrokken specialiteit tegen de geldende prijs of vergoedingsbasis te blijven commercialiseren.
   Artikel 72bis, § 2, van de gecoördineerde wet maakt de Koning niet bevoegd om de toepassing van die bepaling, die uitgaat van een specifieke hypothese, uit te breiden tot het in artikel 53 van het ontwerp bedoelde geval. Deze laatste bepaling ontbeert derhalve de noodzakelijke rechtsgrond en dient om die reden uit het ontwerp te worden gelicht.
   Artikel 64
   1. Ter wille van de duidelijkheid moet in artikel 64, eerste lid, worden geëxpliciteerd welke " voorziene termijn " precies wordt bedoeld.
   2. In de Nederlandse tekst van artikel 64, tweede lid, wordt het woord " afgesproken " telkens beter vervangen door het woord " overeengekomen ".
   In de Franse tekst van dezelfde bepaling moet het woord " recevable " worden vervangen door het woord " irrecevable ".
   Artikel 74
   Indien zulks overeenstemt met de bedoeling van de stellers van het ontwerp, wordt in artikel 74, eerste lid, ter wille van de duidelijkheid beter geschreven : " ... volgend op de datum van kennisgeving, bedoeld in artikel 73, eerste lid, worden... " in plaats van " ... volgend op de datum bedoeld in artikel 73, eerste lid, worden... ".
   Artikel 80
   1. Het bepaalde in artikel 80, eerste lid, betreft niet specifiek de machtiging van de adviserend geneesheer en hoort bijgevolg niet thuis in hoofdstuk IV.
   2. Artikel 80, tweede lid, bepaalt wat volgt :(BR)
   
   " De adviserend geneesheer oefent de onontbeerlijke controle uit. Hij reikt desgevallend een machtiging uit, waarvan de modellen zijn opgenomen in deel III van de lijst. De Minister kan wijzigingen aanbrengen aan deze modellen op voorstel van de Commissie. ".
   Uit deze bepaling kan niet met de vereiste rechtszekerheid worden afgeleid in welke gevallen de adviserend geneesheer een voorafgaande machtiging zal dienen te verlenen. In de eerste plaats is immers het begrip " onontbeerlijke controle " veel te algemeen en te weinig precies om werkbaar te zijn. Voorts lijkt het woord " desgevallend " niet uit te sluiten dat het steeds aan de adviserend geneesheer zal staan om erover te oordelen of al dan niet een voorafgaande machtiging dient te worden uitgereikt.
   Artikel 80, tweede lid, sluit met andere woorden voor de adviserend geneesheer de mogelijkheid in de ontworpen regeling inzake de machtiging in concreto uit te hollen, wat uiteraard bezwaarlijk de bedoeling kan zijn van de stellers van het ontwerp. Artikel 80 dient op dat punt bijgevolg te worden herzien.
   Artikel 81
   1. In artikel 81, eerste lid, moet de verwijzing naar " artikel 35bis, § 6, van de Wet " worden vervangen door een verwijzing naar " artikel 35bis, § 7, van de Wet ".
   2. In artikel 81, tweede lid, is niet duidelijk waaruit de " tussenkomst " van de Minister precies zal bestaan. Het artikel zou moeten worden aangevuld met de vermelding van het gevolg van de " tussenkomst " van de Minister.
   Artikel 92
   Naar analogie van de Franse tekst dient in de Nederlandse tekst van artikel 92, eerste lid, te worden geschreven " 2 000 eenheden " in plaats van " 2 000 E ".
   Artikel 101
   Uit de door de gemachtigde van de regering verstrekte toelichting, moet worden afgeleid dat een aantal van de termijnen, vermeld in artikel 101, § 3, tweede tot vierde lid, dienen te worden aangepast. Zo moeten de termijnen van " 20 dagen " worden vervangen door " 10 dagen " en moet de termijn van " 70 dagen " herleid worden tot een termijn van " 60 dagen " (10).
   ( (10) De stellers van het ontwerp worden er bij deze gelegenheid opmerkzaam op gemaakt dat in een normatieve tekst getallen in beginsel voluit in letters en niet in cijfers worden vermeld, tenzij het bijvoorbeeld om jaartallen gaat. )
   Artikel 108
   Gelet op de strekking van de ontworpen regeling worden best ook de Ministers van Volksgezondheid en Economie betrokken bij de uitvoering en de medeondertekening ervan.
   Bijlage
   1. Afgezien van de reeds in dit advies besproken vaststelling dat de delen I en II van de bijlage ontbreken, moet worden opgemerkt dat deel III van de bijlage klaarblijkelijk bestaat uit een aantal deelbijlagen waarop telkens de slotformule en de ondertekening volgen. De duidelijkheid en de goede legistiek zouden er evenwel mee zijn gebaat indien elk van die deelbijlagen in een autonome, afzonderlijk genummerde bijlage bij het besluit zou worden opgenomen. Op die wijze zouden tevens de onderscheiden verwijzingen naar de bijlage in het bepalend gedeelte van het ontwerp worden vereenvoudigd.
   2. Indien wordt ingegaan op de in dit advies gedane suggestie tot aanpassing van de redactie van het opschrift van het ontwerp, dienen uiteraard de verwijzingen naar dat opschrift in de bijlage bij het besluit in dezelfde zin te worden aangepast.
   3. De woorden " (*) biffer la mention inutile ", op het einde van de Franse tekst van deel III, a), 1), moeten worden geschrapt.
   4. De typografische indeling in de Nederlandse tekst van deel III, a), 2), dient te worden gecorrigeerd, wat het onderdeel " v) " betreft.
   De kamer was samengesteld uit :(BR)
   
   de heren :(BR)
   
   M. Van Damme, kamervoorzitter;
   J. Baert, J. Smets, staatsraden;
   G. Schrans, A. Spruyt, assessoren van de afdeling wetgeving,
   Mevr. A. Beckers, griffier.
   De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd nagezien onder toezicht van de H. M. Van Damme.
   Het verslag werd uitgebracht door de H. W. Van Vaerenbergh, eerste auditeur. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door de H. G. De Bleeckere, adjunct-referendaris.
   De griffier, De voorzitter,
   A. Beckers. M. Van Damme.

Begin Preambule Verslag aan de Koning
Inhoudstafel Wijziging(en)