Einde
Parlementairewerkzaamheden Inhoudstafel Wijziging(en)
Gearchiveerde versie nr  10

Titel
10 OKTOBER 1967. -GERECHTELIJK WETBOEK - Bijvoegsel : GEBIEDSOMSCHRIJVING EN ZETEL VAN HOVEN EN RECHTBANKEN.

Dossiernummer : 1967-10-10/07

Nota
Gewijzigd bij   WET  van  01-12-2013   gepubl. op   10-12-2013
      Art. 2 *** 3 *** 4
   Van kracht tot   (onbepaald)
      Art. 2 *** 3 *** 4
   Van kracht tot   01-04-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin

  Artikel 1. <W 1999-03-25/50, art. 5, 005; ED : 01-09-2000> <Om praktische redenen is het artikel 1 van de bijlage onderverdeeld in fictieve artikels (M1 tot M11)>
  Art. M1. Eerste afdeling. - Provincie Antwerpen.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Plantijn en Moretuslei, de Loosplaats, de Van Eycklei, de Maria-Henriëttalei, de Frankrijklei, de Italiëlei, de Vondelstraat, de Sint-Gummarusstraat, de Diepestraat, de Korte-Zavelstraat, de Handelstraat, de Onderwijsstraat, de Pothoekstraat, de Kerkstraat en de Provinciestraat, vormt het eerste gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Blauwmoezelstraat, de Lijnwaadmarkt, de Korte Nieuwstraat, de Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, de Frankrijklei, de Mechelsesteenweg, de Aarschotstraat, de Teichmannstraat, de Isabella Brantstraat, de Ballaertstraat, de Pyckestraat, de Oude-Kerkstraat, de Lange Elzenstraat, de Kielsevest, de Hobokensevest, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest tussen nrs. 9 en 10 van de Scheldekaaien, de Scheldekaaien, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Van der Sweepstraat tussen nrs. 13a en 13b van de Scheldekaaien, de middellijn van de Van der Sweepstraat, de Vlaamse Kaai, de Kronenburgstraat, de Begijnenstraat, de Bredestraat, de Kleine-Markt, de Kammenstraat, de Oude Koornmarkt, de Quinten Matsijsdoorgang en de lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang tot de middellijn van de Blauwmoezelstraat, vormt het tweede gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  De voormalige gemeente Hoboken van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien tussen nrs. 9 en 10 en het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest, en door de middellijn van de Hobokensevest, de Kielsevest, de Desguinlei, de Jan Van Rijswijcklaan, en de scheidingslijn van de voormalige gemeenten Wilrijk en Hoboken van de stad Antwerpen tot de Scheldekaaien, vormen het derde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen op de rechteroever van de Schelde ten noorden van een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en het verlengde vormt van de middellijn van de Brouwersvliet, en van de middellijn van de Brouwersvliet, de Oude-Leeuwenrui, de Ankerrui, de Zwedenstraat, de Italiëlei, de Vondelstraat, de Sint-Gummarusstraat, de Diepestraat, de Korte-Zavelstraat, de Handelstraat, de Onderwijsstraat en de Schijnpoortweg, vormt het vierde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  De gemeente Zwijndrecht en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen op de linkeroever van de Schelde en het deel van het grondgebied van de stad Antwerpen (rechteroever) begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en die het verlengde vormt van de middellijn van de Brouwersvliet, de middellijn van de Brouwersvliet, de Oude-Leeuwenrui, de Ankerrui, de Zwedenstraat, de Italiëlei, de Kipdorpbrug, de Lange Nieuwstraat, de Korte Nieuwstraat, de Lijnwaadmarkt, de Blauwmoezelstraat, een lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Blauwmoezelstraat tot de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de Oude-Koornmarkt, de Kammenstraat, de Kleine-Markt, de Bredestraat, de Begijnenstraat, de Kronenburgstraat, de Vlaamse kaai, de Van der Sweepstraat, een lijn die het verlengde vormt van de Van der Sweepstraat tussen nrs 13a en 13b van de Scheldekaaien en de nrs 13b tot 25 van de Scheldekaaien, vormen het vijfde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Desguinlei op haar volle lengte en door de middellijn van de Lange Elzenstraat, de Oude Kerkstraat, de Pyckestraat, de Ballaertstraat, de Isabella Brantstraat, de Teichmannstraat, de Aarschotstraat, de Mechelsesteenweg, de Frankrijklei, de Marie-Henriëttalei, de Van Eycklei, de Loosplaats en de Plantijn en Moretuslei, vormt het zesde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  De voormalige gemeente Wilrijk van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd in het noordwesten door de middellijn van de Jan Van Rijswijcklaan en verder door de middellijn van de Desguinlei tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de grens van de voormalige gemeente Berchem van de stad Antwerpen, vormen het zevende gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  De voormalige gemeente Berchem van de stad Antwerpen en de gemeente Mortsel, vormen het achtste gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  De voormalige gemeente Borgerhout van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Plantijn en Moretuslei, de Provinciestraat, de Kerkstraat, de Pothoekstraat en de Schijnpoortweg, vormen het negende gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  De voormalige gemeente Merksem van de stad Antwerpen en de gemeente Schoten vormen het tiende gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  De gemeente Stabroek en de voormalige gemeenten Berendrecht (, Lillo), Ekeren en Zandvliet van de stad Antwerpen, vormen het elfde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. <W 2003-03-11/44, art. 2, 008; ED : 01-08-2003>
  De voormalige gemeente Deurne van de stad Antwerpen, vormt het twaalfde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.
  De gemeenten :
  Aartselaar,
  Boom,
  Hemiksem,
  Niel,
  Rumst,
  Schelle,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Boom.
  De gemeenten :
  Brasschaat,
  Brecht,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brasschaat.
  De gemeenten :
  Essen,
  Kalmthout,
  Kapellen,
  Wuustwezel,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kapellen.
  De gemeenten :
  Boechout,
  Edegem,
  Hove,
  Kontich,
  Lint,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kontich.
  De gemeenten :
  Borsbeek,
  Schilde,
  Wijnegem,
  Wommelgem,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schilde.
  De gemeenten :
  Malle,
  Ranst,
  Zandhoven,
  Zoersel,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Zandhoven.
  De genten :
  Berlaar,
  Heist-op-den-Berg,
  Putte,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Heist-op-den-Berg.
  De stad :
  Lier,
  en de gemeenten
  Duffel,
  Nijlen,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Lier.
  De stad :
  Mechelen,
  en de gemeenten :
  Bonheiden,
  Sint-Katelijne-Waver,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Mechelen.
  De gemeenten :
  Bornem,
  Puurs,
  Sint-Amands,
  Willebroek,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Willebroek.
  De gemeenten :
  Arendonk,
  Baarle-Hertog,
  Dessel,
  Oud-Turnhout,
  Ravels,
  Retie,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Arendonk.
  De stad :
  Geel,
  en de gemeente :
  Kasterlee,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Geel.
  De stad :
  Herentals,
  en de gemeenten :
  Grobbendonk,
  Herenthout,
  Olen,
  Vorselaar,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Herentals.
  De stad :
  Hoogstraten,
  en de gemeenten :
  Beerse,
  Lille,
  Rijkevorsel,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hoogstraten.
  De gemeenten :
  Balen,
  Meerhout,
  Mol,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Mol.
  De stad :
  Turnhout,
  en de gemeenten :
  Merksplas,
  Vosselaar,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Turnhout.
  De gemeenten :
  Herselt,
  Hulshout,
  Laakdal,
  Westerlo,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Westerlo.
  Art. M2. Afdeling 2. - Provincie Limburg.
  De stad :
  Beringen,
  en de gemeenten :
  Ham,XLeopoldsburg,
  Tessenderlo,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Beringen.
  De gemeente Diepenbeek en het gedeelte van de stad Hasselt dat gelegen is ten oosten van de middellijn van de Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel en de Sint-Truidersteenweg vormen het eerste gerechtelijk kanton Hasselt; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hasselt.
  De steden Herk-de-Stad, Halen, de gemeente Lummen en het gedeelte van de stad Hasselt dat ligt ten westen van de middellijn van de Kempische Steenweg, de Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel en de Sint-Truidersteenweg, vormen het tweede gerechtelijk kanton Hasselt; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hasselt.
  De gemeenten Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Zonhoven, vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Houthalen-Helchteren.
  De steden :
  Hamont-Achel,
  Lommel,
  Peer,
  en de gemeenten :
  Hechtel-Eksel,
  Neerpelt,
  Overpelt,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Neerpelt en te Lommel.
  De stad :
  Sint-Truiden,
  en de gemeenten :
  Gingelom,
  Nieuwerkerken,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Truiden.
  De stad :
  Bilzen,
  en de gemeenten :
  Hoeselt,
  Zutendaal,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bilzen.
  De stad :
  Borgloon,
  en de gemeenten :
  Alken,
  Heers,
  Kortessem,
  Wellen,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Borgloon.
  De stad :
  Bree,
  en de gemeenten :
  As,
  Bocholt,
  Meeuwen-Gruitrode,
  Opglabbeek,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bree.
  De gemeente :
  Genk,
  vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Genk.
  De steden :
  Dilsen-Stokkem,
  Maaseik,
  en de gemeente :
  Kinrooi,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Maaseik.
  De gemeenten :
  Lanaken,
  Maasmechelen,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Maasmechelen.
  De stad :
  Tongeren,
  en de gemeenten :
  Herstappe,
  Riemst,
  Voeren,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Tongeren en te Voeren.
  Art. M3. Afdeling 3. - Provincie Waals-Brabant.
  De gemeenten :
  Eigenbrakel,
  Waterloo,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Eigenbrakel.
  De stad :
  Geldenaken,
  en de gemeenten :
  Bevekom,
  Graven,
  Hélecine,
  Incourt,
  Orp-Jauche,
  Perwijs,
  Ramillies,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Geldenaken en te Perwijs.
  De steden :
  Genepiën,
  Nijvel,
  en de gemeenten :
  Lasne,
  Villers-la-Ville,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van
  gerecht is gevestigd te Nijvel.
  De gemeenten :
  Itter,
  Kasteelbrakel,
  Roosbeek,
  Tubeke,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tubeke.
  De stad :
  Waver,
  en de gemeenten :
  Rixensart,
  Terhulpen,
  vormen het eerste gerechtelijk kanton Waver; de zetel van het gerecht is gevestigd te Waver.
  De stad :
  Ottignies-Louvain-la-Neuve,
  en de gemeenten :
  Chastre,
  Chaumont-Gistoux,
  Court-Saint-Etienne,
  Mont-Saint-Guibert,
  Walhain,
  vormen het tweede gerechtelijk kanton Waver; de zetel van het gerecht is gevestigd te Waver.
  Art. M4.Afdeling 4. - Brussel-Hoofdstad.
  Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Anderlecht gelegen ten oosten van de middellijn van de Louis Mettewielaan, de Prins van Luiklaan, de Cyriel Buyssestraat, de Edmond Delcourtstraat, de Jef Dillensquare, de Formatiestraat, de Veeweidestraat en de Bergensesteenweg, vormt het eerste gerechtelijk kanton Anderlecht; de zetel van het gerecht is gevestigd te Anderlecht.
  De gemeente Sint-Agatha-Berchem en het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Anderlecht gelegen ten westen van de middellijn van de Louis Mettewielaan, de Prins van Luiklaan, de Cyriel Buyssestraat, de Edmond Delcourtstraat, de Jef Dillensquare, de Formatiestraat, de Veeweidestraat en de Bergensesteenweg vormen het tweede gerechtelijk kanton Anderlecht; de zetel van het gerecht is gevestigd te Anderlecht.
  De gemeenten :
  Oudergem,
  Watermaal-Bosvoorde,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oudergem.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van de Maurice Lemonnierlaan, het Fontainasplein, de Anspachlaan, de Kiekenmarkt, de Grasmarkt, de Bergstraat, de Berlaimontlaan, de Collegialestraat, de Wilde Woudstraat, Treurenberg, Jonkerstraat, Koloniënstraat, de Houtmarkt, Kantersteen, Keizerslaan, Hoogstraat en de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis, vormt het eerste gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van de Hoogstraat, de Keizerslaan, Kantersteen, de Houtmarkt, de Koloniënstraat, de Jonkerstraat, Treurenberg, de Wetstraat, de Regentlaan, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Elsene, het gehele grondgebied van de stad Brussel gelegen ten zuid-oosten van het Louizaplein, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis tot de middellijn van de Hoogstraat, vormt het tweede gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van het Saincteletteplein, Sainctelettesquare, het IJzerplein, en de lijn die de Antwerpselaan van de Boudewijnlaan scheidt tot de middellijn van de Adolphe Maxlaan, de middellijn van Adolphe Maxlaan, het De Brouckèreplein, de Anspachlaan, de Maurice Lemonnierlaan tot de grens van de stad Brussel, vormt het derde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van de Anspachlaan, het De Brouckèreplein, de Adolphe Maxlaan, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Joost-ten-Node, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Etterbeek, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Elsene, en de middellijnen van de Regentlaan, de Wetstraat, van het gedeelte van de Koningstraat tot aan Treurenberg, Treurenberg, de Wilde Woudstraat, de Collegialestraat, de Berlaimontlaan, de Bergstraat, de Grasmarkt, de Kiekenmarkt, vormt het vierde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd ten oosten door de middellijn van het Saincteletteplein, de Willebroekse vaart, de van Praetbrug, de Jules van Praetlaan en de Meiselaan, vormt het vijfde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd ten westen door de middellijn van het Saincteletteplein, de Willebroekse vaart, de van Praetbrug, de Jules van Praetlaan en de Meiselaan, ten zuiden door de middellijn van het Saincteletteplein, Sainctelettesquare, IJzerplein en door de lijn die de scheiding vormt tussen de Antwerpselaan en de Boudewijnlaan, vormt het zesde gerechtelijk kanton Brussel; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel.
  De gemeente :
  Etterbeek,
  vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Etterbeek.
  De gemeente :
  Vorst,
  vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Vorst.
  De gemeente :
  Elsene,
  vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het kanton is gevestigd te Elsene.
  De gemeenten :
  Ganshoren,
  Jette,
  Koekelberg,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Jette.
  De gemeente :
  Sint-Jans-Molenbeek,
  vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek.
  De gemeente :
  Sint-Gillis,
  vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Gillis.
  De gemeenten :
  Evere,
  Sint-Joost-ten-Node,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Joost-ten-Node.
  Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek gelegen links van de middellijn van de Paviljoenstraat, de Vleugelsstraat, de Jeruzalemstraat, de Azalealaan, de Ernest Cambierlaan, de Leuvense Steenweg, van het Generaal Meiserplein tot aan de grens met de gemeente Sint-Joost-ten-Node, vormt het eerste gerechtelijk kanton Schaarbeek; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek.
  Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek gelegen rechts van de middellijn van de Paviljoenstraat, de Vleugelsstraat, de Jeruzalemstraat, de Azalealaan, de Ernest Cambierlaan, de Leuvensesteenweg, van het Generaal Meiserplein tot aan de grens met de gemeente Sint-Joost-ten-Node, vormt het tweede gerechtelijk kanton Schaarbeek; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek.
  De gemeente :
  Ukkel,
  vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ukkel.
  De gemeenten :
  Sint-Lambrechts-Woluwe,
  Sint-Pieters-Woluwe,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Pieters-Woluwe.
  [1 De hierboven vermelde kantons vormen het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.]1
  ----------
  (1)<W 2012-07-19/36, art. 42, 010; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie ook art. 61, L1 en L2>
  Art. M5.Afdeling 5. - Provincie Vlaams-Brabant.
  De gemeenten :
  Affligem,
  Asse,
  Opwijk,
  Ternat,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Asse.
  De gemeenten :
  Grimbergen,
  Kapelle-op-den-Bos,
  Zemst,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Grimbergen.
  De stad :
  Halle,
  en de gemeente :
  Beersel,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Halle.
  De gemeenten :
  Bever,
  Galmaarden,
  Gooik,
  Herne,
  Pepingen,
  Sint-Pieters-Leeuw,
  vormen het gerechtelijk kanton met zetel te Herne en te Sint-Pieters-Leeuw.
  De gemeenten :
  Drogenbos,
  Kraainem,
  Linkebeek,
  Sint-Genesius-Rode,
  Wezembeek-Oppem,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Kraainem en te Sint-Genesius-Rode.
  De gemeenten :
  Dilbeek,
  Lennik,
  Liedekerke,
  Roosdaal,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Lennik.
  De gemeenten :
  Londerzeel,
  Merchtem,
  Meise,
  Wemmel,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Meise.
  De gemeenten :
  Hoeilaart,
  Overijse,
  Steenokkerzeel,
  Zaventem,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Overijse en te Zaventem.
  De stad :
  Vilvoorde,
  en de gemeenten :
  Kampenhout,
  Machelen,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Vilvoorde.
  [1 De hierboven vermelde kantons vormen het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde.]1
  De stad :
  Aarschot,
  en de gemeenten :
  Begijnendijk,
  Holsbeek,
  Tielt-Winge,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aarschot.
  De steden :
  Diest,
  Scherpenheuvel-Zichem,
  en de gemeente :
  Bekkevoort,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Diest.
  De gemeenten :
  Boortmeerbeek,
  Haacht,
  Keerbergen,
  Rotselaar,
  Tremelo,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Haacht.
  De steden :
  Landen,
  Zoutleeuw,
  en de gemeenten :
  Geetbets,
  Kortenaken,
  Linter,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Landen en te Zoutleeuw.
  De gemeenten Herent, Kortenberg, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten noorden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, de middellijnen van de Grote markt, Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het eerste gerechtelijk kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.
  De gemeenten Bierbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijnen van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, Naamsestraat ten oosten van de Grote Markt, Naamsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het tweede gerechtelijk kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.
  De gemeenten Bertem, Huldenberg, Tervuren, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die de verbinding vormt van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven ten westen van de middellijnen van de Naamsestraat, Naamsesteenweg en de middellijn van de Grote Markt tot aan de grens van de stad Leuven vormen het derde gerechtelijk kanton Leuven. De zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.
  De stad :
  Tienen,
  en de gemeenten :
  Boutersem,
  Glabbeek,
  Hoegaarden,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tienen.
  ----------
  (1)<W 2012-07-19/36, art. 42, 010; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie ook art. 61, L1 en L2>
  Art. M6. Afdeling 6. - Provincie Oost-Vlaanderen.
  De gemeenten Erpe-Mere en Lede, het gedeelte van de stad Aalst (ten westen van de Dender) en de voormalige gemeente Nieuwerkerken van de stad Aalst, vormen het eerste gerechtelijk kanton Aalst; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aalst. <W 2001-04-27/30, art. 3, 007; ED : 01-09-2001>
  De gemeente Haaltert en de voormalige gemeenten Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert en Moorsel van de stad Aalst en het gedeelte van de stad Aalst (ten oosten van de Dender), vormen het tweede gerechtelijk kanton Aalst; de zetel van het gerecht is gevestigd te Aalst. <W 2001-04-27/30, art. 3, 007; ED : 01-09-2001>
  De gemeenten :
  Beveren,
  Kruibeke,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Beveren.
  De stad :
  Dendermonde,
  en de gemeenten :
  Buggenhout,
  Hamme,
  Lebbeke,
  Waasmunster,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Dendermonde en te Hamme.
  De stad :
  Lokeren,
  en de gemeenten :
  Berlare,
  Laarne,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Lokeren.
  De stad :
  Ninove,
  en de gemeente :
  Denderleeuw,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ninove.
  (De gemeente Temse en het gedeelte van de stad Sint-Niklaas begrensd door ten noorden de spoorlijn Gent-Antwerpen vanaf het Westerplein tot aan de spoorlijn Temse-Mechelen, ten oosten de spoorlijn Temse-Mechelen tot de grens met de gemeente Temse, ten zuiden de grens met de gemeente Temse tot en met de kruising met de N41 en ten westen de N41 tot en met de kruising met de Heimolenstraat, verder noordwaarts tot en met de Heimolenstraat, de Driegaaienhoek, de Driegaaienstraat, de Hazewindstraat, de Dalstraat tot aan de kruising met de Kroonmolenstraat, de Aerschotstraat tot en met het Westerplein, vormen het eerste gerechtelijk kanton Sint-Niklaas; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Niklaas.) <W 2001-04-27/30, art. 3, 007; ED : 01-09-2001>
  De gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene en het gedeelte van de stad Sint-Niklaas dat niet valt onder de hierboven vermelde omschrijving, vormen het tweede gerechtelijk kanton Sint-Niklaas; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Niklaas.
  De gemeenten :
  Wetteren,
  Wichelen,
  Zele,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Wetteren en te Zele.
  De stad :
  Deinze,
  en de gemeenten :
  De Pinte,
  Nazareth,
  Zulte,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Deinze.
  De stad :
  Eeklo,
  en de gemeenten :
  Kaprijke,
  Maldegem,
  Sint-Laureins,
  Waarschoot,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Eeklo.
  Het gedeelte van de stad Gent beginnend onder de torens van het Rabot, de Lieve langs Bachtenwalle en de Sint-Antoniuskaai en Lievekaai tot aan de Lievebrug, de Lievestraat, de Lange Steenstraat, de Grauwpoort tot aan het Sluizeken, de Leie langs de Achterleie, de Huidevetterskaai, de Baudelokaai, de Voorhoutkaai, vanaf de Slachtbrug, de Koepoortkaai tot aan het Sint-Annaplein, de Zuidstationstraat, het Woodrow Wilsonplein en Frankrijkplein, de Schelde in zuidelijke richting langs de Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg tot aan de Ringvaart, dan van de Ringvaart in noordwestelijke richting tot aan de Leie ter hoogte van de Afsneese dijkweg, de Leie in noordelijke richting, langs de Snepkaai, Aan de Bocht, de Belvédèreweg, de Constant Dosscheweg, de Overzet, de Nieuwe Wandeling, de Contributiestraat,en de Begijnhoflaan tot aan de torens aan het Rabot, vormt het eerste gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.
  De gemeente Sint-Martens-Latem en het gedeelte van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeente Lovendegem aan het kanaal Gent-Oostende, dit kanaal tot aan de Contributiebrug, de Nieuwe Wandeling, Overzet, de Constant Dosscheweg, de Belvédèreweg, Aan de Bocht, de Leie in zuidelijke richting langs de Snepkaai tot aan de Ringvaart ter hoogte van de Afsneese dijkweg, de Ringvaart in zuidoostelijke richting, tot aan de grens met de gemeente Merelbeke, vormen het tweede gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.
  De gemeente Evergem en het gedeelte van de stad Gent beginnend aan het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de grens met de gemeente Evergem, dit kanaal tot aan de De Smetbrug, dan de Nieuwe Vaart tot aan de Gasmeterbrug, dan de Gaardeniersweg en de spoorweg langsheen de Buitensingel in noordelijke richting en de Buitensingel, en verder deze spoorweg in noordelijke richting tot aan de grens met de gemeente Evergem ter hoogte van de Kluizensesteenweg, vormt het derde gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.
  Het gedeelte van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeenten Zelzate en Evergem, ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen, langs de spoorweg tot aan de Buitensingel dan de Gardeniersweg tot aan de Gasmeterbrug, de Nieuwe Vaart tot aan de De Smetbrug, het kanaal Gent-Oostende langs de Elyzeese Velden en de Bargiekaai en de Waldamkaai tot aan de Contributiebrug, de Begijnhoflaan tot aan de torens van het Rabot, de Lieve langs Bachtenwalle en de Sint-Antoniuskaai en Lievekaai tot aan de Lievebrug, dan de Lievestraat, de Lange Steenstraat, de Grauwpoort tot aan het Sluizeken, dan de Leie langs de Achterleie, de Huidevetterskaai, de Baudelokaai, Voorhoutkaai, de Lousbergskaai tot aan de Lousbergsbrug, dan de Kasteellaan tot aan de Dampoortbrug, dwars door het Antwerpenplein, en de Dendermondsesteenweg tot aan de grens met de gemeente Destelbergen en verder de grens met de gemeenten Lochristi, Wachtebeke en Zelzate, vormt het vierde gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.
  De gemeente Destelbergen en het gedeelte van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeente Destelbergen, de Dendermondsesteenweg tot aan het Antwerpenplein, de Dampoortbrug, de Kasteellaan tot aan de Lousbersbrug, de Lousbergskaai in noordelijke richting tot aan de Slachthuisbrug, de Koepoortkaai en de Filip van Arteveldestraat tot aan het Sint-Annaplein, de Zuidstationstraat, het Woodrow Wilsonplein en het Frankrijkplein, dan de Schelde in zuidelijke richting langs de Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg tot aan de grens met de gemeente Merelbeke en verder de grens met de gemeente Melle, vormt het vijfde gerechtelijk kanton Gent; de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent.
  De gemeenten :
  Gavere,
  Melle,
  Merelbeke,
  Oosterzele,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Merelbeke.
  De gemeenten :
  Assenede,
  Lochristi,
  Moerbeke,
  Wachtebeke,
  Zelzate,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Zelzate.
  De gemeenten :
  Aalter,
  Knesselare,
  Lovendegem,
  Nevele,
  Zomergem,
  vormen een gerechtelijk kanton, de zetel van het gerecht is gevestigd te Zomergem.
  De stad :
  Geraardsbergen,
  en de gemeenten :
  Brakel,
  Lierde,
  Horebeke,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Geraardsbergen en te Brakel.
  De stad :
  Oudenaarde,
  en de gemeenten :
  Kruishoutem,
  Wortegem-Petegem,
  Zingem,
  Zwalm,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Oudenaarde en te Kruishoutem.
  De stad :
  Ronse,
  en de gemeenten :
  Kluisbergen,
  Maarkedal,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ronse.
  De stad :
  Zottegem,
  en de gemeenten :
  Herzele,
  Sint-Lievens-Houtem,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Zottegem en te Herzele.
  Art. M7. Afdeling 7. - Provincie West-Vlaanderen.
  De gemeenten Beernem, Oostkamp en het gedeelte van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en de middellijn van het kanaal Brugge-Damme vormen het eerste gerechtelijk kanton Brugge; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.
  De stad Blankenberge, de gemeenten De Haan, Jabbeke en Zuienkerke en het gedeelte van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het Boudewijnkanaal en de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende, vormen het tweede gerechtelijk kanton Brugge : de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.
  De stad Damme, de gemeente Knokke-Heist en het gedeelte van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal Brugge-Damme, de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en de middellijn van het Boudewijnkanaal, vormen het derde gerechtelijk kanton Brugge. De zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.
  Het deel van de stad Brugge ten noorden en ten oosten begrensd door de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende, vormt het vierde gerechtelijk kanton Brugge; de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge.
  De gemeente Bredene en het gedeelte van de stad Oostende gelegen ten oosten van de middellijn van de Koninginnelaan van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg en ten zuiden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad vormen het eerste gerechtelijk kanton van Oostende; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oostende.
  De steden Oudenburg, Gistel, de gemeente Middelkerke en het gedeelte van de stad Oostende gelegen ten westen van de middellijn van de Koninginnelaan, van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg, en ten noorden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad, vormen het tweede gerechtelijk kanton Oostende; de zetel van het gerecht is gevestigd te Oostende.
  De stad :
  Tielt,
  en de gemeenten :
  Ardooie,
  Pittem,
  Ruiselede,
  Wingene,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tielt.
  De stad :
  Torhout,
  en de gemeenten :
  Ichtegem,
  Lichtervelde,
  Zedelgem,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Torhout.
  De gemeenten Langemark-Poelkapelle en Staden en het gedeelte van het grondgebied van de stad Ieper gelegen ten oosten van de spoorweg en de voormalige gemeenten Boezinge en Zillebeke van de stad Ieper, vormen het eerste gerechtelijk kanton Ieper; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ieper.
  De steden Poperinge, Mesen, de gemeenten Vleteren, Heuvelland en het gedeelte van het grondgebied van de stad Ieper, gelegen ten westen van de spoorweg en de voormalige gemeenten Dikkebus, Elverdinge en Vlamertinge van de stad Ieper, vormen het tweede gerechtelijk kanton Ieper met zetel te Ieper en te Poperinge.
  De stad :
  Wervik,
  en de gemeenten :
  Moorslede,
  Zonnebeke,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Wervik.
  De stad :
  Harelbeke,
  en de gemeenten :
  Deerlijk,
  Kuurne,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Harelbeke.
  De stad :
  Izegem,
  en de gemeenten :
  Ingelmunster,
  Ledegem,
  Lendelede,
  Meulebeke,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Izegem.
  Het gedeelte van de stad Kortrijk boven de E17, vormt het eerste gerechtelijk kanton Kortrijk; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kortrijk.
  De gemeenten Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Zwevegem en het gedeelte van de stad Kortrijk onder de E17, vormen het tweede gerechtelijk kanton Kortrijk; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kortrijk.
  De stad :
  Menen,
  en de gemeente :
  Wevelgem,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Menen.
  De stad :
  Roeselare,
  en de gemeente :
  Hooglede,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Roeselare.
  De gemeenten :
  Dentergem,
  Oostrozebeke,
  Waregem,
  Wielsbeke,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Waregem.
  De steden :
  Diksmuide,
  Lo-Reninge,
  en de gemeenten :
  Houthulst,
  Koekelare,
  Kortemark,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Diksmuide.
  De steden :
  Nieuwpoort,
  Veurne,
  en de gemeenten :
  Alveringem,
  De Panne,
  Koksijde,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Veurne en te Nieuwpoort.
  Art. M8. Afdeling 8. - Provincie Luik.
  De stad :
  Eupen,
  en de gemeenten :
  Kelmis,
  Lontzen,
  Raeren,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Eupen.
  De stad :
  Sankt-Vith,
  en de gemeenten :
  Amel,
  Büllingen,
  Burg-Reuland,
  Butgenbach,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sankt-Vith.
  De gemeenten :
  Anthisnes,
  Clavier,
  Comblain-au-Pont,
  Ferrières,
  Hamoir,
  Modave,
  Nandrin,
  Ouffet,
  Tinlot,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hamoir.
  (De stad :
  Hoei,
  en de gemeenten :
  Amay,
  Engis,
  Marchin,
  Wanze,
  vormen het eerste gerechtelijk kanton Hoei; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hoei.
  De stad :
  Hannuit,
  en de gemeenten :
  Braives,
  Burdinne,
  Héron,
  Lijsem,
  Saint-Georges-sur-Meuse,
  Villers-le-Bouillet,
  Verlaine,
  Wasseiges,
  vormen het tweede gerechtelijk kanton Hoei met zetel te Hannuit en te Hoei.) <W 2001-04-27/30, art. 3, 007; ED : 01-09-2001>
  De gemeenten :
  Beyne-Heusay,
  Chaudfontaine,
  Fléron,
  Soumagne,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Fléron.
  De gemeenten :
  Awans,
  Flémalle,
  Grâce-Hollogne,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Grâce-Hollogne.
  De gemeenten :
  Herstal,
  Oupeye,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Herstal.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik gelegen ten oosten van de middellijn van de Maas (rechteroever) en ten noorden van de middellijnen van de pont Kennedy, de rue Grétry, de afleiding van de Maas tot de pont d'Amercoeur, de rue d'Amercoeur, de rue de Robermont en de rue de Herve, vormt het eerste gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd door de middellijnen van de rue Saint-Gilles, de rue Saint-Laurent, de rue Mont Saint-Martin, de rue Saint-Hubert, de rue Sainte-Croix, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue Sainte-Croix en de middellijn van de rue du Palais, de rue des Mineurs, de rue du Pont, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue du Pont en de middellijn van de Maas (linkeroever) tot de zuidgrens van de stad Luik, evenals het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd door de middellijn van de rue de la Tonne, de rue des XIV Verges, de rue de Visé Voie tot de noordgrens van de stad Luik, vormen het tweede gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd ten noorden door de middellijnen van de rue de la Tonne, de rue des XIV Verges, de rue Visé Voie en de gemeente Herstal, ten oosten door de middellijn van de Maas, ten zuiden door de middellijnen van de rue Saint-Gilles, de rue Saint-Laurent, de rue Mont Saint-Martin, de rue Saint-Hubert, de rue Sainte-Croix, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue Sainte-Croix en de middellijn van de rue du Palais, de rue des Mineurs, de rue du Pont, een middellijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue du Pont en de middellijn van de Maas (linkeroever), vormt het derde gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik gelegen ten oosten van de middellijn van de Maas (rechteroever) en ten zuiden van de middellijn van de pont Kennedy, de rue Grétry, de afleiding van de Maas tot de pont d'Amercoeur, de rue de Robermont en de rue de Herve, vormt het vierde gerechtelijk kanton Luik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik.
  De gemeenten :
  Ans,
  Saint-Nicolas,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Saint-Nicolas.
  De gemeente :
  Seraing,
  vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Seraing.
  De gemeenten :
  Aywaille,
  Esneux,
  Neupré,
  Sprimont,
  Trooz,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sprimont.
  De stad :
  Wezet,
  en de gemeenten :
  Bitsingen,
  Blégny,
  Dalhem,
  Juprelle,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Wezet.
  De stad :
  Borgworm,
  en de gemeenten :
  Berloz,
  Crisnée,
  Donceel,
  Faimes,
  Fexhe-le-Haut-Clocher,
  Geer,
  Oerle,
  Remicourt,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Borgworm.
  De stad :
  Limburg,
  en de gemeenten :
  Aubel,
  Baelen,
  Plombières,
  Thimister-Clermont,
  Welkenraedt,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Limburg en te Aubel.
  De steden :
  Malmedy,
  Stavelot,
  en de gemeenten :
  Lierneux,
  Spa,
  Stoumont,
  Trois-Ponts,
  Weismes,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Malme te Spa en te Stavelot.
  De stad Herve, de gemeenten Dison, Olne, Pepinster en het gedeelte van de stad Verviers gelegen ten noorden van de Vesder, vormen het eerste gerechtelijk kanton Verviers met zetel te Verviers en te Herve.
  De gemeenten Jalhay en Theux en het gedeelte van de stad Verviers gelegen ten zuiden van de Vesder vormen het tweede gerechtelijk kanton Verviers; de zetel van het gerecht is gevestigd te Verviers.
  Art. M9. Afdeling 9. - Provincie Luxemburg.
  De stad :
  Aarlen,
  en de gemeenten :
  Attert,
  Aubange,
  Martelange,
  Messancy,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Aarlen en te Messancy.
  De steden :
  Chiny,
  Florenville,
  Virton,
  en de gemeenten :
  Etalle,
  Habay,
  Meix-devant-Virton,
  Musson,
  Rouvroy,
  Saint-Léger,
  Tintigny,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Virton, Florenville en Etalle.
  De steden :
  Durbuy,
  Marche-en-Famenne,
  en de gemeenten :
  Erezée,
  Hotton,
  Nassogne,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Marche-en-Famenne en te Durbuy.
  De steden :
  Houffalize,
  La Roche-en-Ardenne,
  en de gemeenten :
  Gouvy,
  Manhay,
  Rendeux,
  Tenneville,
  Vielsalm,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Vielsalm, La Roche-en-Ardenne en Houffalize.
  De steden :
  Bastenaken,
  Neufchâteau,
  en de gemeenten :
  Bertogne,
  Fauvillers,
  Léglise,
  Libramont-Chevigny,
  Sainte-Ode,
  Vaux-sur-S-re,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Bastenaken en Neufchâteau.
  De steden :
  Bouillon,
  Saint-Hubert,
  en de gemeenten :
  Bertrix,
  Daverdisse,
  Herbeumont,
  Libin,
  Paliseul,
  Tellin,
  Wellin,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Saint-Hubert, Bouillon en Paliseul.
  Art. M10. Afdeling 10. - Provincie Namen.
  De steden :
  Beauraing,
  Dinant,
  en de gemeenten :
  Anhée,
  Bièvre,
  Gedinne,
  Houyet,
  Vresse-sur-Semois,
  Yvoir,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Beauraing, te Dinant en te Gedinne.
  De steden
  Ciney,
  Rochefort,
  en de gemeenten :
  Hamois,
  Havelange,
  Somme-Leuze,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Ciney en te Rochefort.
  De steden :
  Couvin,
  Philippeville,
  en de gemeenten :
  Cerfontaine,
  Doische,
  Viroinval,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Couvin en te Philippeville.
  De stad :
  Walcourt,
  en de gemeenten :
  Florennes,
  Hastière,
  Onhaye,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Florennes en te Walcourt.
  De stad :
  Andenne,
  en de gemeenten :
  Assesse,
  Fernelmont,
  Gesve Ohey,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Andenne.
  De stad :
  Fosses-la-Ville,
  en de gemeenten :
  Floreffe,
  Mettet,
  Sambreville,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Fosses-la-Ville.
  De stad :
  Gembloers,
  en de gemeenten :
  Eghezée,
  Jemeppe-sur-Sambre,
  La Bruyere,
  Sombreffe,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Gembloers en te Eghezée.
  De voormalige gemeenten Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Champion, Cognelée, Daussoulx, Flawinne, Gelbressée, Marche-les-Dames, Saint-Marc, Saint-Servais, Suarlée, Temploux en Vedrin van de stad Namen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Namen gelegen ten noorden van de middellijn van de Samber en de Maas (linkeroevers), vormen het eerste gerechtelijk kanton Namen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Namen.
  De gemeente Profondeville, de voormalige gemeenten Dave, Erpent, Jambes, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Naninne, Wépion en Wierde van de stad Namen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Namen gelegen ten zuiden van de middellijn van de Samber (rechteroever), vormen het tweede gerechtelijk kanton Namen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Namen.
  Art. M11. Afdeling 11. - Provincie Henegouwen.
  De steden :
  Beaumont,
  Chimay,
  en de gemeenten :
  Erquelinnes,
  Froidchapelle,
  Merbes-le-Château,
  Momignies,
  Sivry-Rance,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Beaumont, te Chimay en te Merbes-le-Château.
  De stad :
  Binche,
  en de gemeenten :
  Estinnes,
  Morlanwelz,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Binche.
  De voormalige gemeenten Dampremy en Gilly van de stad Charleroi alsook het grondgebied van de vroegere stad Charleroi, vormen het eerste gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.
  De gemeente Gerpinnes en de voormalige gemeenten Marcinelle en Montignies-sur-Sambre van de stad Charleroi, vormen het tweede gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.
  De stad Fleurus, de gemeente Les Bons Villers en de voormalige gemeenten Gosselies en Ransart van de stad Charleroi, vormen het derde gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.
  De voormalige gemeenten Jumet, Lodelinsart en Roux van de stad Charleroi, vormen het vierde gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.
  De voormalige gemeenten Couillet, Goutroux, Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne van de stad Charleroi, vormen het vijfde gerechtelijk kanton Charleroi; de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi.
  De stad :
  Châtelet,
  en de gemeenten :
  Aiseau-Presles,
  Farciennes,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Châtelet.
  De stad :
  Fontaine-l'Evêque,
  en de gemeenten :
  Anderlues,
  Courcelles,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Fontaine-l'Evêque.
  De gemeenten :
  Chapelle-lez-Herlaimont,
  Manage,
  Pont-à-Celles,
  Seneffe,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Seneffe.
  De stad :
  Thuin,
  en de gemeenten :
  Ham-sur-Heure-Nalinnes,
  Lobbes,
  Montigny-le-Tilleul,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Thuin.
  De gemeenten :
  Boussu,
  Hensies,
  Honnelles,
  Quaregnon,
  Quiévrain,
  vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Boussu.
  De gemeenten :
  Colfontaine,
  Dour,
  Frameries,
  Quévy,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Dour en te Colfontaine.
  De steden :
  Chièvres,
  Edingen,
  Saint-Ghislain,
  en de gemeenten :
  Brugelette,
  Jurbeke,
  Lens,
  Opzullik,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Edingen en te Lens.
  De stad :
  La Louvière,
  vormt een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te La Louvière.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Bergen ten noorden van de grens van de voormalige gemeente Havré van de stad Bergen tot aan de plaats met de naam " La Clé du Bois ", ten noorden van de middellijn van de chaussée du Roeulx tot aan het kruispunt met de avenue Reine Astrid op de plaats met de naam " Carrefour Saint-Fiacre ", ten noorden van de middellijn van de avenue Reine Astrid, de place des Flandres, de rue Baudouin de Constantinople, de rue d'Havré, de rue du Hautbois, de rue de Houdain en de rue des Fripiers en ten westen van de middellijn van de Grand'Rue, de rue de Bertaimont en de avenue Jean d'Avesnes, verder ten noorden van de middellijn van de place des Chasseurs, de boulevard Sainctelette, de place des Alliés en van de N 22 tot aan het kruispunt met de oprit van de autosnelweg E10-E41, ten oosten van de middellijn van die oprit tot aan het kruispunt ervan met de autosnelweg, ten noorden van de vroegere grens van de voormalige gemeenten Ghlin en Jemappes van de stad Bergen, vormt het eerste gerechtelijk kanton Bergen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bergen.
  Het gedeelte van het grondgebied van de stad Bergen ten zuiden van de middellijn van de grens van de voormalige gemeente Havré van de stad Bergen tot aan de plaats met de naam " La Clé du Bois ", ten zuiden van de middellijn van de chaussée du Roeulx tot aan het kruispunt met de avenue Reine Astrid op de plaats met de naam " Carrefour Saint-Fiacre ", ten zuiden van de middellijn van de avenue Reine Astrid, de place des Flandres, de rue Baudouin de Constantinople, de rue d'Havré, de rue du Hautbois, de rue de Houdain en de rue des Fripiers en ten oosten van de middellijn van de Grand'Rue, de rue de Bertaimont en de avenue Jean d'Avesnes, verder ten zuiden van de middellijn van de place des Chasseurs, de boulevard Sainctelette, de place des Alliés en van de N 22 tot aan het kruispunt met de oprit van de autosnelweg E10-E41, ten westen van de middellijn van die oprit tot aan het kruispunt ervan met de autosnelweg, ten zuiden van de vroegere grens van de voormalige gemeenten Ghlin en Jemappes van de stad Bergen, vormt het tweede gerechtelijk kanton Bergen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Bergen.
  De steden :
  Le Roeulx,
  's Gravenbrakel,
  Zinnik,
  en de gemeente :
  Ecaussinnes,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Zinnik (...). <W 2005-12-20/36, art. 2, 009; ED : 01-01-2006>
  De steden :
  Aat,
  Lessen,
  en de gemeenten :
  Elzele,
  Frasnes-lez-Anvaing,
  Vloesberg,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Aat en te Lessen.
  De steden :
  Komen-Waasten,
  Moeskroen,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Moeskroen en te Komen-Waasten.
  De steden :
  Leuze-en-Hainaut,
  Péruwelz,
  en de gemeenten :
  Beloeil,
  Bernissart,
  vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Péruwelz en te Leuze-en-Hainaut.
  De stad Antoing, de gemeenten Celles, Mont-de-l'Enclus en het gedeelte van het grondgebied van de stad Doornik gelegen op de rechteroever van de Schelde, vormen het eerste gerechtelijk kanton Doornik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Doornik.
  De gemeenten Brunehaut, Estaimpuis, Pecq, Rumes en het gedeelte van het grondgebied van de stad Doornik gelegen op de linkeroever van de Schelde, vormen het tweede gerechtelijk kanton Doornik; de zetel van het gerecht is gevestigd te Doornik.
  Art. 2. <W 1999-03-25/50, art. 6, 005; ED : 01-09-2000> Een enkele vrederechter en een enkele hoofdgriffier worden benoemd voor de hierboven vermelde kantons.
  Art. 3.<W 1994-07-11/33, art. 41, 003; ED : 1995-01-01>
  Er wordt een politierechtbank opgericht in de hierna bepaalde plaatsen en rechtsgebieden.
  1. te Antwerpen.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
  2. (te Mechelen.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Mechelen). <W 1999-03-25/50, art. 7, 006; ED : 22-05-1999>
  3. (...) <W 1999-03-25/50, art. 7, 006; ED : 22-05-1999>
  4. te Turnhout.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.
  5. te Hasselt.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
  6. te Tongeren.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Tongeren.
  7. (te Brussel.
  [1 De Franstalige en Nederlandstalige politierechtbanken hebben]1 rechtsmacht over het grondgebied van de twee kantons Anderlecht, van de (zes kantons Brussel), van (het kanton Elsene), van de kantons Etterbeek, Jette, Oudergem, van de (twee kantons Schaarbeek), van de kantons Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Noode, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en Vorst. <W 1999-03-25/50, art. 7, 006; ED : 01-09-2001>
  8. (te Vilvoorde.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Asse, Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem en Vilvoorde.) <W 1999-03-25/50, art. 7, 006; ED : 01-09-2001>
  9. (te Halle.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Halle, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Sint-Genesius-Rode en Lennik.) <W 1999-03-25/50, art. 7, 006; ED : 01-09-2001>
  10. te Leuven.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Leuven.
  11. te Nijvel.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Nijvel.
  12. te Charleroi.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Charleroi.
  13. te Bergen.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Bergen.
  14. te Doornik.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Doornik.
  15. te Brugge.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Brugge.
  16. te Ieper.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Ieper.
  17. te Kortrijk.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het gondgebied van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.
  18. te Veurne.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Veurne.
  19. (te Dendermonde.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Dendermonde-Hamme, Wetteren-Zele en Lokeren.) <W 2001-04-27/30, art. 4, 007; ED : 01-09-2001>
  20. (te Sint-Niklaas.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het kanton Beveren en van de twee kantons Sint-Niklaas.) <W 2001-04-27/30, art. 4, 007; ED : 01-09-2001>
  21. te Aalst.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de twee kantons Aalst en van het kanton Ninove.
  22. te Gent.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Gent.
  23. te Oudenaarde.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.
  24. te Hoei.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Hoei.
  25. te Luik.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Luik.
  26. te Verviers.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Verviers.
  27. te Eupen.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Eupen.
  28. te Aarlen.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Aarlen.
  29. te Marche-en Famenne.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne.
  30. te Namen.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Namen.
  31. te Dinant.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Dinant.
  32. te Neufchâteau.
  Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Neufchâteau.
  ----------
  (1)<W 2012-07-19/36, art. 43, 010; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie ook art. 61, L1 en L2>
  Art. 4.<W 1999-03-25/50, art. 8, 005; ED : 01-09-2000> 1. De twaalf kantons van Antwerpen en de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Antwerpen.
  2. De kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Mechelen.
  3. De kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Turnhout.
  4. Het kanton Beringen, de twee kantons Hasselt, de kantons Houthalen-Helchteren, Neerpelt-Lommel en Sint-Truiden vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Hasselt.
  5. De kantons Bilzen, Borgloon, Bree, Genk, Maaseik, Maasmechelen en Tongeren-Voeren vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Tongeren.
  6. De kantons Eigenbrakel, Geldenaken-Perwijs, Nijvel, Tubeke en de twee kantons van Waver vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Nijvel.
  7. De twee kantons van Anderlecht, het kanton Asse, de zes kantons van Brussel, het kanton Elsene, de kantons Etterbeek, Grimbergen, Halle, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Jette, Kraainem-Sint-Genesius-Rode, Lennik, Meise, Oudergem en Overijse-Zaventem, de twee kantons Schaarbeek, de kantons Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vilvoorde, Vorst vormen een gerechtelijk arrondissement.
  [1 De zetel van de Nederlandstalige en Franstalige arrondissementsrechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel is gevestigd te Brussel.]1
  8. De kantons Aarschot, Diest, Haacht, Landen-Zoutleeuw, de drie kantons van Leuven en het kanton Tienen vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Leuven.
  9. De twee kantons Aalst, de kantons Beveren, Dendermonde-Hamme, Lokeren, Ninove, de twee kantons Sint-Niklaas en het kanton Wetteren-Zele vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Dendermonde.
  10. De kantons Deinze, Eeklo, de vijf kantons Gent, de kantons Merelbeke, Zelzate en Zomergem vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Gent.
  11. De kantons Geraardsbergen-Brakel, Oudenaarde-Kruishoutem, Ronse en Zottegem-Herzele vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Oudenaarde.
  12. De vier kantons van Brugge, de twee kantons van Oostende, de kantons Tielt en Torhout vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Brugge.
  13. Het eerste kanton Ieper, het tweede kanton Ieper-Poperinge en het kanton Wervik vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Ieper.
  14. De kantons Harelbeke, Izegem, de twee kantons van Kortrijk, de kantons Menen, Roeselare en Waregem vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Kortrijk.
  15. De kantons Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Veurne.
  16. De kantons Eupen en Sankt-Vith vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Eupen.
  17. (Het kanton Hamoir, het eerste kanton Hoei en het tweede kanton Hoei-Hannuit vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Hoei.) <W 2003-03-11/44, art. 3, 008; ED : 01-08-2003>
  18. De kantons Borgworm, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, de vier kantons van Luik, de kantons Saint-Nicolas, Seraing, Sprimont en Wezet vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Luik.
  19. De kantons Limburg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, het eerste kanton Verviers-Herve en het tweede kanton Verviers vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Verviers.
  20. De kantons Aarlen-Messancy en Virton-Florenville-Etalle vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Aarlen.
  21. De kantons Marche-en-Famenne-Durbuy en Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Marche-en-Famenne.
  22. De kantons Bastenaken-Neufchâteau en Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Neufchâteau.
  23. De kantons Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, Couvin-Philippeville en Florennes-Walcourt vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Dinant.
  24. De kantons Andenne, Fosses-la-Ville, Gembloux-Eghezée en de twee kantons van Namen vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Namen.
  25. De kantons Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, Binche, de vijf kantons van Charleroi, de kantons Châtelet, Fontaine-l'Evêque, Seneffe en Thuin vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Charleroi.
  26. De twee kantons van Bergen, de kantons Boussu, Dour-Colfontaine, Edingen-Lens, La Louvière (en Zinnik), vormen een gerechtelijk arrondissement. <W 2005-12-20/36, art. 3, 009; ED : 01-01-2006>
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Bergen.
  27. De kantons Aat-Lessen, Moeskroen-Komen-Waasten, Péruwelz-Leuze-en-Hainaut en de twee kantons Doornik vormen een gerechtelijk arrondissement.
  De zetel van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel is gevestigd te Doornik.
  ----------
  (1)<W 2012-07-19/36, art. 44, 010; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie ook art. 61, L1 en L2>
  Art. 5. <W 26-6-1974, art. 3> Naar luid van artikel 104 van de Grondwet is er een hof van beroep:
  1° te Antwerpen, waarvan het rechtsgebied de provincies Antwerpen en Limburg omvat;
  2° te Brussel, waarvan het rechtsgebied de provincie Brabant omvat;
  3° te Gent, waarvan het rechtsgebied de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen omvat;
  4° te Luik, waarvan het rechtsgebied de provincies Luik, Namen en Luxemburg omvat;
  5° te Bergen, waarvan het rechtsgebied de provincie Henegouwen omvat.
  Art. 6. Het Hof van Cassatie houdt zitting te Brussel.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
Gewijzigd door   WET  van  01-12-2013   gepubl. op   10-12-2013
      Art. 2 *** 3 *** 4
   Van kracht tot   (onbepaald)
      Art. 2 *** 3 *** 4
   Van kracht tot   01-04-2014               [ Zie tekst hier boven ]
Gewijzigd door   WET  van  19-07-2012   gepubl. op   22-08-2012
      Art. M4; M5; *** 3,7° *** 4,7°
   Van kracht tot   31-03-2014                 [ Zie versie 009 ]
Gewijzigd door   WET  van  20-12-2005   gepubl. op   23-12-2005
     Gewijzigd art.   M11 *** 4
   Van kracht tot   01-01-2006                 [ Zie versie 008 ]
Gewijzigd door   WET  van  11-03-2003   gepubl. op   08-05-2003
     Gewijzigd art.   M1 *** 4
   Van kracht tot   01-08-2003                 [ Zie versie 007 ]
Gewijzigd door   WET  van  27-04-2001   gepubl. op   28-04-2001
     Gewijzigd art.   M6 *** M8 *** 3
   Van kracht tot   01-09-2001                 [ Zie versie 006 ]
Gewijzigd door   WET  van  25-03-1999   gepubl. op   22-05-1999
     Gewijzigd art.   3
   Van kracht tot   01-09-2001                 [ Zie versie 005 ]
Gewijzigd door   WET  van  25-03-1999   gepubl. op   22-05-1999
     Gewijzigd art.   3
   Van kracht tot   22-05-1999
     Gewijzigd art.   1 *** 2 *** 4
   Van kracht tot   01-09-2001                 [ Zie versie 004 ]
Gewijzigd door   WET  van  17-02-1997   gepubl. op   30-04-1997
     Gewijzigd art.   2
   Van kracht tot   01-07-1997                 [ Zie versie 003 ]
Gewijzigd door   WET  van  11-07-1994   gepubl. op   21-07-1994
     Gewijzigd art.   3
   Van kracht tot   01-01-1995                 [ Zie versie 002 ]
Gewijzigd door   WET  van  23-09-1985   gepubl. op   05-11-1985
     Gewijzigd art.   1,#172 *** 1,#173 *** 4,19BIS
   Van kracht tot   15-11-1985
     Gewijzigd art.   4,19°
   Van kracht tot   01-09-1988                 [ Zie versie 001 ]

Parlementairewerkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   (Voor de Parlementaire werken: zie CN: 1967-10-10/01)

Begin
Parlementairewerkzaamheden Inhoudstafel Wijziging(en)