Einde Preambule
Parlementairewerkzaamheden Inhoudstafel Handtekening Wijziging(en)
Gearchiveerde versie nr  18

Titel
30 JUNI 1994. -Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Dossiernummer : 1994-06-30/35

Nota
Gewijzigd bij   KONINKLIJK BESLUIT  van  22-12-2017   gepubl. op   29-12-2017
      Art. 41-43; 22,§1,4°,4°bis; 22bis,§1,L1,1°,2°; 59-61
   Van kracht tot   01-01-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I.
Afdeling 1.
Art. 1-7
Afdeling 2.
Art. 8
Afdeling 3.
Art. 9-13
Afdeling 4.
Art. 14-20
Afdeling 4bis.
Art. 20bis, 20ter, 20quater
Afdeling 5. - Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur.
Art. 21-22, 22bis, 23, 23bis
Afdeling 6.
Art. 24
Afdeling 7.
Art. 25-30
Afdeling 8.
Art. 31-32
HOOFDSTUK II.
Afdeling 1.
Art. 33
Afdeling 2.
Art. 34-38
Afdeling 3.
Art. 39
Afdeling 4.
Art. 40
Afdeling 5. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de uitvoerende kunstenaars en de producenten.
Art. 41-43
Afdeling 6.
Art. 44-45
Afdeling 7.
Art. 46-47, 47bis
HOOFDSTUK III.
Afdeling 1.
Art. 48-50
Afdeling 2.
Art. 51-54
HOOFDSTUK IV.
Art. 55, 55bis, 56-58
HOOFDSTUK V. - (De reproductie voor privé-gebruik of ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek) van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd. <W 1998-08-31/41, art. 27, 003; ED : 14-11-1998>
Art. 59-60, 60bis, 61
HOOFDSTUK Vbis.
Art. 61bis, 61ter, 61quater
HOOFDSTUK VI.
Art. 62-64
HOOFDSTUK VII.
Art. 65, 65bis, 65ter, 65quater, 65quinquies, 65sexies, 66, 66bis, 66ter, 66quater, 66quinquies, 66sexies, 67, 67bis, 68, 68bis, 68ter, 68quater, 69, 69bis, 70-75, 75bis, 76, 76bis, 76ter, 77, 77bis, 77ter, 77quater, 77quinquies, 78, 78bis, 78ter
HOOFDSTUK VIII.
Afdeling 1.
Art. 79
Afdeling 1bis.
Art. 79bis, 79ter
Afdeling 2.
Art. 80-86
Afdeling 3.
Art. 86bis, 86ter, 87
Afdeling 3bis.
Art. 87bis
Afdeling 4.
Art. 88
Afdeling 5.
Art. 89-90
Afdeling 6.
Art. 91
Afdeling 7. - Inwerkingtreding.
Art. 92
NOTA'S
Art. M

Tekst Inhoudstafel Begin

  HOOFDSTUK I.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Artikel 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 3.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 4.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 5.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 6.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 7.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 8.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 9.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 10.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 11.
  <Opgeheven bij KB 2015-12-18/15, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-07-2015>
  Art. 12.
  <Opgeheven bij KB 2015-12-18/15, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-07-2015>
  Art. 13.
  <Opgeheven bij KB 2015-12-18/15, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-07-2015>
  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 14.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 15.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 16.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 17.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 18.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 19.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 20.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 4bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 20bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 20ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 20quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 5. - Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur.
  Art. 21.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 22.§ 1. [3 ...]3
  1° [3 ...]3
  2° [3 ...]3
  3° [3 ...]3
  4° (de gedeeltelijke of integrale reproductie van artikelen of van werken van beeldende kunst, of van korte fragmenten uit werken die op een grafische of soortgelijke drager zijn vastgelegd, wanneer die reproductie uitsluitend bestemd is voor privé-gebruik en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk;) <W 1998-08-31/41, art. 20, 003; ED : 14-11-1998>
  (4°bis de gedeeltelijke of integrale reproductie van artikelen of van werken van beeldende kunst, of van korte fragmenten uit werken die op een grafische of soortgelijke drager zijn vastgelegd, wanneer die reproductie wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, zulks verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk;)<W 1998-08-31/41, art. 20, 003; ED : 14-11-1998>
  (NOTA : punt 4°bis werd vervangen door W 2008-12-22/33, art. 83, 013; ED : 29-12-2008.
  Maar bij arrest nr. 69/2009 van 23-04-2009 (B.St. 27-04-2009, p. 32967-32969), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 83 van W 2008-12-22/33 geschorst
  En bij arrest nr. 127/2009 van 16-07-2009 (B.St. 24-08-2009, p. 56339), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 83 van W 2008-12-22/33 vernietigd)
  Artikel 4, c) van de W 2005-05-22/33, dat onderhavig punt 4°bis wijzigde, wordt opgeheven met uitwerking op 19-05-2009 bij de W 2009-05-06/03, art. 135.
   Artikel 7, c) van de W 2006-12-04/38, dat onderhavig punt 4°bis wijzigde, wordt opgeheven met uitwerking op 19-05-2009 bij de W 2009-05-06/03, art. 138.
  Onderhavig punt 4°bis wordt gewijzigd bij dezelfde W 2009-05-06/03, art. 133, met uitwerking op een onbepaalde datum.
  Onderhavig punt 4°bis wordt ook gewijzigd bij W 2009-12-30/01, art. 169, met uitwerking op de dag van inwerkingtreding van art. 133 van de W 2009-05-06/03 : op de datum bepaald door de Koning (art. 134).)

  4°ter [1 [3 ...]3]1
  (4°quater. [3 ...]3) <W 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; ED : 27-05-2005>
  5° [2 [3 ...]3;]2
  6° [3 ...]3
  7° [3 ...]3
  8° ([3 ...]3;) <W 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; ED : 27-05-2005>
  (9° [3 ...]3
  10° [3 ...]3
  11° [3 ...]3
  12° [3 ...]3
  13° [3 ...]3.) <W 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; ED : 27-05-2005>
  § 2. ([3 ...]3) <W 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; ED : 27-05-2005>
  ----------
  (1)<W 2009-12-10/21, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2010>
  (2)<W 2012-12-31/01, art. 5, c, 015; Inwerkingtreding : 01-12-2013>
  (3)<opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 22bis.<Ingevoegd bij W 1998-08-31/41, art. 21, 003; ED : 14-11-1998> § 1. In afwijking van artikel 22 kan de auteur wanneer de databank wettig openbaar is gemaakt, zich niet verzetten tegen :
  1° (de gedeeltelijke of integrale reproductie op papier of op een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, van databanken die op papier of op een soortgelijke drager zijn vastgelegd, wanneer die reproductie uitsluitend bestemd is voor privé-gebruik en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk;) <W 2005-05-22/33, art. 5, 005 ; ED : 27-05-2005>
  2° (de gedeeltelijke of integrale reproductie op papier of op een soortgelijke drager, met behulp van een fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, wanneer die reproductie wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, en zulks verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk;) <W 2005-05-22/33, art. 5, 005 ; ED : 27-05-2005>
  3° ([1 ...]1 ) <W 2005-05-22/33, art. 5, 005 ; ED : 27-05-2005>
  4° ([1 ...]1 ) <W 2005-05-22/33, art. 5, 005 ; ED : 27-05-2005>
  5° [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 23.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 23bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 6.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 24.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 7.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 25.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 26.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 27.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 28.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 29.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 30.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 8.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 31.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 32.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  HOOFDSTUK II.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 33.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 34.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 35.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 36.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 37.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 38.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 39.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 40.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 5. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de uitvoerende kunstenaars en de producenten.
  Art. 41. Wanneer de prestatie van een uitvoerende kunstenaar op geoorloofde wijze wordt gereproduceerd of door de radio uitgezonden, mogen de uitvoerende kunstenaar en de producent zich onverminderd het recht van de auteur niet verzetten :
  1° tegen de mededeling ervan op een openbare plaats, op voorwaarde dat die prestatie niet voor een voorstelling wordt gebruikt en van het publiek geen toegangsgeld of vergoeding wordt gevraagd om die prestatie te kunnen bijwonen;
  2° tegen de radio-uitzending ervan.
  Art. 42. Het gebruik van (prestaties) geeft, overeenkomstig artikel 41, de uitvoerende kunstenaars en de producenten recht op een billijke vergoeding, ongeacht de plaats waar die fonogrammen zijn vastgelegd. <W 1995-04-03/41, art. 4, 002; ED : 09-05-1995>
  De vergoeding wordt door de personen die de handelingen bepaald in artikel 41 verrichten betaald aan de in hoofdstuk VII van deze wet bedoelde vennootschappen voor het beheer van de rechten.
  Is er binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet omtrent die vergoeding geen overeenstemming tussen die beheersvennootschappen en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, dan wordt het bedrag ervan bepaald door een commissie (die voltallig of in gespecialiseerde afdelingen zetelt en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de minister die bevoegd is voor het auteursrecht). <W 1998-08-31/41, art. 24, 003; ED : 14-11-1998>
  (Deze commissie zetelt voltallig of in afdelingen die gespecialiseerd zijn in een of meerdere activiteitssectoren. Elke afdeling wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de minister die bevoegd is voor het auteursrecht. In deze commissie beschikken de vennootschappen voor het beheer van de rechten, enerzijds, en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, anderzijds, over een gelijk aantal stemmen. Deze gelijke verdeling van het aantal stemmen tussen, enerzijds, de vennootschappen voor het beheer van de rechten en, anderzijds, de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, is eveneens van toepassing wanneer de commissie in gespecialiseerde afdelingen zetelt.) <W 2008-12-22/33, art. 76, 013; ED : 14-11-1998>
  De vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, worden aangewezen door de minister die bevoegd is voor het auteursrecht.
  Degenen die de vergoeding verschuldigd zijn, meten overeenkomstig de eisen van de redelijkheid de inlichtingen meedelen die nuttig zijn voor de inning en de verdeling van de rechten.
  De commissie (die voltallig of in gespecialiseerde afdelingen zetelt) bepaalt op welke wijze die inlichtingen en stukken worden verstrekt. <W 1998-08-31/41, art. 24, 003; ED : 14-11-1998>
  De commissie (die voltallig of in gespecialiseerde afdelingen zetelt) beslist bij meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. <W 1998-08-31/41, art. 24, 003; ED : 14-11-1998>
  De beslissingen van de commissie worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  (De Koning kan de nadere regels met betrekking tot de werking en de organisatie van de Commissie bepalen.) <W 1998-08-31/41, art. 24, 003; ED : 14-11-1998>
  (De beslissingen van de Commissie worden bij koninklijk besluit bindend verklaard ten aanzien van derden. De minister, bevoegd voor het auteursrecht, kan weigeren de Koning voor te stellen een beslissing bindend te maken op grond van het feit dat die beslissing kennelijk onwettige bepalingen bevat, of bepalingen die indruisen tegen het algemeen belang. Hij brengt de commissie op de hoogte van de redenen daarvoor.) <W 1998-08-31/41, art. 24, 003; ED : 14-11-1998>
  Art. 43. Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten wordt de in artikel 42 bedoelde vergoeding door de vennootschappen voor het beheer van de rechten verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars en de producenten, ieder voor de helft.
  De duur van de in artikel 42 bedoelde rechten op vergoeding is telkens gelijk aan deze voorzien in de artikelen 38 en 39, laatste lid.
  Afdeling 6.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 44.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 45.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 7.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 46.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 47.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 47bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  HOOFDSTUK III.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 48.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 49.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 50.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 51.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 52.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 53.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 54.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  HOOFDSTUK IV.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 55.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 55bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 56.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 57.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 58.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  HOOFDSTUK V. - (De reproductie voor privé-gebruik of ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek) van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd. <W 1998-08-31/41, art. 27, 003; ED : 14-11-1998>
  Art. 59. (De auteurs en de uitgevers van werken die op een grafische of soortgelijke drager zijn vastgelegd, hebben recht op een vergoeding voor de reproductie van die werken, ook wanneer die reproductie plaatsvindt onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 22, § 1, 4° en 4°bis, en 22bis, § 1,1° en 2°.) <W 1998-08-31/41, art. 28, 003; ED : 14-11-1998>
  De vergoeding wordt betaald door de fabrikant, de invoerder of de intracommunautaire koper van de apparaten waarmee de beschermde werken gereproduceerd kunnen worden, op de datum waarop die apparaten op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht.
  Art. 60. Bovendien moeten de natuurlijke personen of de rechtspersonen die kopieën van werken vervaardigen, een vergoeding betalen die evenredig is aan het aantal vervaardigde kopieën of, desgevallend, met décharge van eerstgenoemden, door hen die onder bezwarende titel of gratis een reproduktieapparaat ter beschikking stellen van anderen.
  Art. 60bis. [1 De in het kader van dit hoofdstuk door de Koning aangewezen vennootschap voor het beheer van de rechten kan de nodige inlichtingen voor het uitvoeren van haar opdracht in naleving van artikel 78 bekomen bij :
   - de Administratie der Douane en Accijnzen met toepassing van artikel 320 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, vervangen bij de wet van 27 december 1993;
   - de Administratie van de BTW met toepassing van artikel 93bis van het BTW-wetboek van 3 juli 1969;
   - en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in toepassing van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
   Onverminderd artikel 78 kan de aangewezen vennootschap voor het beheer van de rechten inlichtingen doorgeven aan de Administratie der Douane en Accijnzen en BTW-Administratie op hun verzoek.
   Onverminderd artikel 78 kan de aangewezen vennootschap voor het beheer van de rechten inlichtingen doorgeven aan en krijgen van :
   - de dienst Controle en Bemiddeling en van de FOD Economie;
   - de vennootschappen voor het beheer van de rechten die een gelijkaardige activiteit uitoefenen in het buitenland, mits wederkerigheid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2009-12-10/21, art. 5, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2010>
  Art. 61.De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van de in de artikelen 59 en 60 bedoelde vergoedingen. (De vergoeding bedoeld in artikel 60 kan worden aangepast naar gelang van de betrokken sectoren.) <W 1995-04-03/41, art. 7, 002; ED : 09-05-1995>
  Hij bepaalt de nadere regels voor de inning en verdeling van en de controle op die vergoedingen, alsmede het tijdstip waarop ze verschuldigd zijn.
  Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten worden de in de artikelen 59 en 60 bedoelde vergoedingen in gelijke delen toegewezen aan de auteurs en de uitgevers.
  Overeenkomstig de voorwaarden en de nadere regels die Hij stelt, belast Hij een vennootschap die representatief is voor alle vennootschappen voor het beheer van de rechten met de inning en de verdeling van de vergoeding.
  
  TOEKOMSTIGE RECHT
  (NOTA : Op een door de Koning te bepalen datum luidt dit art. als volgt:
  Art. 61. [Op vraag van de minister of van een van haar leden, brengt de Adviescommissie van de betrokken milieus aan de Koning een advies uit omtrent het statuut van de apparaten bedoeld in artikel 59 en omtrent de vergoedingen bedoeld in de artikelen 59 en 60. In voorkomend geval, verduidelijkt dit advies de verschillende standpunten van de leden van de commissie.
  Het advies van de commissie wordt uitgebracht binnen zes maanden na het aanhangig maken van het verzoek bij de commissie. Eens deze termijn is verstreken, wordt het advies geacht te zijn uitgebracht.
  (Binnen drie maanden na de mededeling van het advies, stelt de Koning vast, per categorieën van technische gelijkaardige apparaten die Hij definieert, of deze kennelijk gebruikt worden voor het reproduceren op papier of soortgelijke drager van werken.) <W 2009-12-10/21, art. 6, 014; ED : 55-55-5555>
  Binnen dezelfde termijn, kan de Koning, op een specifieke lijst, de categorieën van technisch gelijkaardige apparaten vaststellen die niet kennelijk worden gebruikt voor het reproduceren op papier of soortgelijke drager van werken en die niet onderworpen zijn aan de vergoeding voor reprografie.
  Hij bepaalt de nadere regels voor de inning en verdeling van en de controle op die vergoedingen, alsmede het tijdstip waarop ze verschuldigd zijn.
  Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten worden de in de artikelen 59 en 60 bedoelde vergoedingen in gelijke delen toegewezen aan de auteurs en de uitgevers.
  Overeenkomstig de voorwaarden en de nadere regels die Hij stelt, belast Hij een vennootschap die representatief is voor alle vennootschappen voor het beheer van de rechten met de inning en de verdeling van de vergoeding.
  Het bedrag van deze vergoeding kan om de drie jaar worden herzien.
  Indien de omstandigheden die het bepalen van het bedrag hebben gerechtvaardigd, kennelijk en duurzaam gewijzigd zijn, kan dit bedrag vlugger worden herzien.
  Te dien einde, kan enkel de Koning dit aanhangig maken bij de commissie van de betrokken milieus, die een advies uitbrengt binnen de termijnen bedoeld in het tweede lid. Indien de Koning het bedrag binnen de termijn van drie jaar herziet, motiveert Hij zijn beslissing door de wijziging van de initiële omstandigheden.] <W 2005-05-22/33, art. 20, 006; ED : 55-55-5555>
  

  HOOFDSTUK Vbis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 61bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 61ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 61quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  HOOFDSTUK VI.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 62.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 63.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 64.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  HOOFDSTUK VII.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 65.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 65bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 65ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 65quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 65quinquies.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 65sexies.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 66.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 66bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 66ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 66quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 66quinquies.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 66sexies.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 67.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 67bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 68.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 68bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 68ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 68quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 69.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 69bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 70.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 71.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 72.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 73.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 74.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 75.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 75bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 76.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 76bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 76ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 77.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 77bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 77ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 77quater.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 77quinquies.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 78.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 78bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 78ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  HOOFDSTUK VIII.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 79.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 1bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 79bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 79ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 80.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 81.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 82.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 83.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 84.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 85.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 86.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 86bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 86ter.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 87.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 3bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 87bis.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 88.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 5.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 89.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 90.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 6.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Art. 91.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, L1, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  Afdeling 7. - Inwerkingtreding.
  Art. 92.§ 1. [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  (De volgrechten met betrekking tot de doorverkopen bij openbare veiling van werken, in de zin van artikel 1 van de wet van 25 juni 1921 tot het innen van een recht op de openbare kunstveilingen, ten bate der kunstenaars, auteurs der verkochte werken, die plaatsvonden voor 2 februari 1999, waarvoor de verschuldigde rechten op de dag van inwerkingtreding van dit lid nog niet betaald werden aan de auteur of de vennootschap belast met het beheer van zijn rechten, zullen verdeeld worden door de door de Koning aangewezen beheersvennootschappen.
  Ongeacht het ogenblik waarop de in het vorige lid voorziene doorverkopen plaatsvonden, verjaart de vordering van de auteur met betrekking tot de volgrechten bepaald in het vorige lid, door verloop van drie jaren te rekenen van het ogenblik bepaald door de Koning. De bedragen die na het verstrijken van deze verjaringstermijn niet konden betaald worden aan de auteur of de vennootschap belast met het beheer van zijn rechten, worden verdeeld onder de door de Koning aangewezen beheersvennootschappen in verhouding tot het bedrag aan volgrechten dat elk van hen tijdens het voorgaande kalenderjaar heeft geïnd. Deze bedragen worden vervolgens herverdeeld onder de rechthebbenden van de betrokken categorie, overeenkomstig de regels bepaald in artikel 69.) <W 2006-12-04/38, art. 8, 007; ED : 01-11-2007>
  § 3. [1 ...]1
  § 4. [1 ...]1
  § 5. [1 ...]1
  § 6. [1 ...]1
  § 7. [1 ...]1
  ----------
  (1)<opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  NOTA'S
  Art. M.
  (NOTA : art. 22, 4° en 5°, 46, 4°, 55, 56, 58, 59, 61 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij 2005-05-22/33 ; 005; 006; ED : 55-55-5555>).
  (NOTA : art. 22, § 1, ook gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij 2006-12-04/38, art. 7, 007; ED : 55-55-5555>)
  (NOTA : art. 22, § 1, 4°bis ook gewijzigd met uitwerking op een onbepaalde datum. 2009-05-06/03, art. 133; ED : 55-55-5555>)
  (NOTA : art. 22, §1, 4bis, nog gewijzigd met uitwerking op een onbepaalde datum bij W 2009-12-30/01, art. 169)
  (NOTA : art. 61, L3, gewijzigd met uitwerking op een onbepaalde datum bij W 2009-12-10/21, art. 6, 014; de artikelen 65ter,65quater,66sexies,68quater,76bis, 78ter ingevoegd met uitwerking op een onbepaalde datum bij W 2009-12-10/21; evenals de invoeging van art. 78bis, waarvan §1, 2°, 3°, 6° en 7°, §3 en §4 uitwerking hebben op een onbepaalde datum; evenals de vervanging van art. 67, waarvan §1 tot §3 uitwerking hebben op een onbepaalde datum)
  (NOTA : art. 22 ; 46 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58 ; 59 en 61 gewijzigd met uitwerking op een onbepaalde datum bij W 2012-12-31/01, art. 5 tot 13; ED : 55-55-5555)
  (NOTA : Opgeheven met inwerkingtredingsdatum vastgesteld op 01-01-2015 bij W 2014-04-19/60, art. 32, §2, 8ste streepje, 016; ED : 01-01-2015, zie KB 2014-04-19/61, art. 1)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 30 juni 1994.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
M. WATHELET
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. WATHELET

Preambule Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  22-12-2017   gepubl. op   29-12-2017
      Art. 41-43; 22,§1,4°,4°bis; 22bis,§1,L1,1°,2°; 59-61
   Van kracht tot   01-01-2018               [ Zie tekst hier boven ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  18-12-2015   gepubl. op   28-12-2015
      Art. 11-13
   Van kracht tot   01-07-2015                 [ Zie versie 017 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  19-12-2014   gepubl. op   29-12-2014
      Art. 1-10 ; 14-21 ; 22 ; 22bis ; 23 ; 23bis ; 24-40 ; 43 ; 44-58 ; 62-91 ; 92
   Van kracht tot   31-12-2014                 [ Zie versie 016 ]
Gewijzigd door   WET  van  19-04-2014   gepubl. op   12-06-2014
      Art. 1-92
   Van kracht tot   01-01-2015                 [ Zie versie 015 ]
Gewijzigd door   WET  van  31-12-2012   gepubl. op   31-12-2012
      Art. 22,§1,4°,4°bis *** 46,4° *** 55 *** 56 *** 57,L2 *** 58,§1 *** 59 *** 61
   Van kracht tot   (onbepaald)
      Art. 22,§1,5°
   Van kracht tot   01-12-2013                 [ Zie versie 014 ]
Gewijzigd door   WET  van  10-12-2009   gepubl. op   23-12-2009
      Art. 61,L3 *** 65ter,§3 *** 65quater *** 66sexies *** 67,§1-§3 *** 68quater *** 78bis,§1,2°,3°,6°,7°,§3,§4 *** 78ter
   Van kracht tot   (onbepaald)
      Art. 56,L1
   Van kracht tot   01-02-2010
      Art. 65ter,§4 *** 67,§1-§3
   Van kracht tot   14-04-2010
      Art. 22,§1,4°ter *** 55bis *** 60bis *** 65,L2-L4 *** 65bis *** 65ter,§1-§3,§5 *** 65quinquies *** 65sexies *** 66 *** 66bis *** 66ter *** 66quater *** 66quinquies *** 67,§4-§6 *** 67bis *** 68 *** 68bis *** 68ter *** 69 *** 69bis *** 70,7° *** 75 *** 75bis *** 76 *** 76ter *** 77 *** 77bis *** 77ter *** 77quater *** 77quinquies *** 78bis,§1,1°,4°,5°,§2,§5-§7
   Van kracht tot   01-04-2010
          Art. 76bis *** 78bis, §4
   Van kracht tot   30-01-2012                 [ Zie versie 013 ]
Gewijzigd door   WET  van  22-12-2008   gepubl. op   29-12-2008
     Gewijzigd art.   42,L4
   Van kracht tot   14-11-1998
     Gewijzigd art.   22,#1
   Van kracht tot   29-12-2008                 [ Zie versie 012 ]
Gewijzigd door   WET  van  08-06-2008   gepubl. op   16-06-2008
     Gewijzigd art.   57,L1 *** 79BIS *** 81
   Van kracht tot   26-06-2008                 [ Zie versie 011 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  02-08-2007   gepubl. op   10-09-2007
     Gewijzigd art.   12
   Van kracht tot   01-11-2007                 [ Zie versie 010 ]
Gewijzigd door   WET  van  15-05-2007   gepubl. op   18-07-2007
     Gewijzigd art.   80 *** 81
   Van kracht tot   01-10-2007                 [ Zie versie 009 ]
Gewijzigd door   WET  van  09-05-2007   gepubl. op   10-05-2007
     Gewijzigd art.   6,L2 *** 35,#1bi *** 39,#2 *** 44,#2
   Van kracht tot   10-05-2007                 [ Zie versie 008 ]
Gewijzigd door   WET  van  10-05-2007   gepubl. op   10-05-2007
     Gewijzigd art.   87 *** 87BIS
   Van kracht tot   01-11-2007                 [ Zie versie 007 ]
Gewijzigd door   WET  van  04-12-2006   gepubl. op   23-01-2007
     Gewijzigd art.   9 *** 11 *** 12 *** 13 *** 92,#2
   Van kracht tot   01-11-2007
     Gewijzigd art.   22,#1
   Van kracht tot   (onbepaald)                 [ Zie versie 006 ]
Gewijzigd door   WET  van  22-05-2005   gepubl. op   27-05-2005
     Gewijzigd art.   57,L1 *** 61BIS *** 62,#1 *** 64,#1 *** 81
   Van kracht tot   27-05-2005
     Gewijzigd art.   55 *** 56 *** 58 *** 59 *** 61
   Van kracht tot   (onbepaald)                 [ Zie versie 005 ]
Gewijzigd door   WET  van  22-05-2005   gepubl. op   27-05-2005
     Gewijzigd art.   1,#1 *** 21 *** 22,#1-2 *** 22BIS *** 22BIS *** 23BIS *** 35,#1 *** 39 *** 44,L1-2 *** 46 *** 47bIS
   Van kracht tot   27-05-2005
     Gewijzigd art.   22,#1 *** 46
   Van kracht tot   (onbepaald)                 [ Zie versie 004 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  20-07-2000   gepubl. op   30-08-2000
     Gewijzigd art.   12
   Van kracht tot   01-01-2002                 [ Zie versie 003 ]
Gewijzigd door   WET  van  31-08-1998   gepubl. op   14-11-1998
     Gewijzigd art.   22 *** 23 *** 42 *** 46 *** 59 *** 62 *** 79 *** 88
   Van kracht tot   14-11-1998                 [ Zie versie 002 ]
Gewijzigd door   WET  van  03-04-1995   gepubl. op   29-04-1995
     Gewijzigd art.   2,# *** 22 *** 23 *** 42,L1 *** 46 *** 47 *** 61,L1 *** 76 *** 85 *** 91 *** 92
   Van kracht tot   09-05-1995                 [ Zie versie 001 ]

Parlementairewerkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gedr. St. van de Senaat : 145 (B.Z. 1991-1992) : Nr. 1 : Voorstel van wet. - Nr. 2 : Verslag. - Nrs. 3 tot 9 : Amendementen. - Nr. 10 : Artikelen in eerste lezing aangenomen. Handelingen van de Senaat : 19, 20 en 21 mei 1992. Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 450 (B.Z. 1991-1992) : Nr. 1 : Voorstel van wet. - Nr. 2 : Verslag, 473 (B.Z. 1991-1992) : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. - Nrs. 2 tot 26 : Amendementen. - Nr. 27 : Advies van de Raad van State. - Nrs. 28 en 29 : Amendementen. - Nr. 30 : Advies van de Raad van State. - Nrs. 31 en 32 : Amendementen. - Nr. 33 : Verslag. - Nr. 34 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nrs. 35 tot 38 : Amendementen. [- Nr. 39 : Artikels gewijzigd in pleniaire vergadering.] (Err. B.St. 05-11-1994, p. 27467) Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 30 en 31 maart 1994. [Gedr. St. van de Senaat : 145 (B.Z. 1991-1992) : Nr. 11 : Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Nr. 12 : Verslag. - Nrs. 13 tot 15 : Amendementen. Handelingen van de Senaat : 23 juni 1994.] (Err. B.St. 05-11-1994, p. 27467)

Begin Preambule
Parlementairewerkzaamheden Inhoudstafel Wijziging(en)