Einde
Inhoudstafel Wijziging(en)
Gearchiveerde versie nr  6

Titel
4 MAART 1991. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend.

Dossiernummer : 1991-03-04/33

Nota
Gewijzigd bij   KONINKLIJK BESLUIT  van  05-06-2007   gepubl. op   29-06-2007
     Gewijzigde art. :   26 *** 27 *** 28
   Van kracht tot   01-09-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 26-28

Tekst Inhoudstafel Begin
Art. 26. § 1. In elk ziekenhuis wordt een comité voor medisch materiaal opgericht.
  § 2. Het comité voor medisch materiaal is samengesteld uit de directeur van het ziekenhuis of zijn afgevaardigde, de ziekenhuisapotheker-titularis en één of meerdere andere ziekenhuisapothekers zo die er in het ziekenhuis zijn, de hoofdgeneesheer, geneesheren aangeduid door de medische raad, het hoofd van de verpleegkundige diensten en de door die persoon aangeduide verpleegkundige en de verpleegkundige-ziekenhygiënist.
  Art. 27. Het comité voor medisch materiaal is, inzake het steriel medisch-chirurgisch materiaal, de implantaten en de prothesen, met analoge taken belast als die welke inzake geneesmiddelen worden opgedragen aan het medisch farmaceutisch comité door artikel 25.
  Art. 28. De beheerder van het ziekenhuis kan beslissen het medisch farmaceutisch comité en het comité voor medisch materiaal samen te voegen. In voorkomend geval worden de bevoegdheden van beide comités uitgeoefend door het comité voor geneesmiddelen en medisch materiaal.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  05-06-2007   gepubl. op   29-06-2007
     Gewijzigd art.   26 *** 27 *** 28
   Van kracht tot   01-09-2007               [ Zie tekst hier boven ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  30-12-2005   gepubl. op   09-02-2006
     Gewijzigd art.   18
   Van kracht tot   19-02-2006                 [ Zie versie 005 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  16-04-2002   gepubl. op   25-06-2002
     Gewijzigd art.   25,#1
   Van kracht tot   05-07-2002                 [ Zie versie 004 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  20-08-2000   gepubl. op   04-10-2000
     Gewijzigd art.   25
   Van kracht tot   14-10-2000
     Gewijzigd art.   9,9° *** 25,#1
   Van kracht tot   (onbepaald)                 [ Zie versie 003 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  28-10-1996   gepubl. op   17-12-1996
     Gewijzigd art.   18
   Van kracht tot   27-12-1996                 [ Zie versie 002 ]
Gewijzigd door   KONINKLIJK BESLUIT  van  05-08-1991   gepubl. op   14-09-1991
     Gewijzigd art.   5BIS *** 13,#2 *** 23,#2
   Van kracht tot   14-09-1991                 [ Zie versie 001 ]

Begin
Inhoudstafel Wijziging(en)