Einde
Inhoudstafel
Gearchiveerde versie nr  1

Titel
27 APRIL 1998. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend.

Dossiernummer : 1998-04-27/39

Nota
Gewijzigd bij   KONINKLIJK BESLUIT  van  18-11-1998   gepubl. op   15-04-1999
     Gewijzigd art.   1
   Van kracht tot   19-12-1998

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Ieder algemeen ziekenhuis dat niet beschikt over een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet beschikken over een functie "eerste opvang van spoedgevallen".

Begin
Inhoudstafel