Einde
Inhoudstafel Wijziging(en)
Gearchiveerde versie nr  11

Titel
21 JUNI 1985. - Wet betreffende het onderwijs.

Dossiernummer : 1985-06-21/34

Nota
Gewijzigd bij   WET  van  03-02-2003   gepubl. op   13-03-2003
     Gewijzigd art.   10
   Van kracht tot   (onbepaald)

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK II. _ PENSIOENREGELING, ADMINISTRATIEF STATUUT EN BEZOLDIGINGSREGELING VAN DE LEDEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK, ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL VAN DE UNIVERSITAIRE INSTELLING ANTWERPEN EN VAN HET UNIVERSITAIR CENTRUM LIMBURG.
Art. 10

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK II. _ PENSIOENREGELING, ADMINISTRATIEF STATUUT EN BEZOLDIGINGSREGELING VAN DE LEDEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK, ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL VAN DE UNIVERSITAIRE INSTELLING ANTWERPEN EN VAN HET UNIVERSITAIR CENTRUM LIMBURG.
  Art. 10. Dit hoofdstuk is van toepassing op de leden van het wetenschappelijk, administratief en technisch personeel van de Universitaire Instelling Antwerpen en van het Universitair Centrum Limburg die bezoldigd worden ten laste van de door de Staat betaalde jaarlijkse werkingstoelagen en die bekleed zijn met een vaste of een door of krachtens een wet daarmee gelijkgestelde benoeming.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
Gewijzigd door   WET  van  03-02-2003   gepubl. op   13-03-2003
     Gewijzigd art.   10
   Van kracht tot   (onbepaald)               [ Zie tekst hier boven ]
Gewijzigd door   WET  van  03-02-2003   gepubl. op   13-03-2003
     Gewijzigd art.   1 *** 6bis *** 11,#1 *** 15BIS
   Van kracht tot   01-01-2003                 [ Zie versie 010 ]
Gewijzigd door   WET  van  14-05-2000   gepubl. op   05-08-2000
     Gewijzigd art.   2
   Van kracht tot   01-01-1998                 [ Zie versie 009 ]
Gewijzigd door   DECREET FRANSE GEMEENSCHAP  van  02-03-2000   gepubl. op   14-03-2000
     Gewijzigd art.   69
   Van kracht tot   24-03-2000                 [ Zie versie 008 ]
Gewijzigd door   DECREET FRANSE GEMEENSCHAP  van  14-07-1997   gepubl. op   30-09-1997
     Gewijzigd art.   63
   Van kracht tot   01-09-1997                 [ Zie versie 007 ]
Gewijzigd door   DECREET VLAAMSE RAAD  van  08-07-1996   gepubl. op   05-09-1996
     Gewijzigd art.   63 *** 69
   Van kracht tot   15-09-1996                 [ Zie versie 006 ]
Gewijzigd door   DECREET FRANSE GEMEENSCHAP  van  26-06-1992   gepubl. op   10-09-1992
     Gewijzigd art.   59,#1
   Van kracht tot   01-07-1992                 [ Zie versie 005 ]
Gewijzigd door   WET  van  21-05-1991   gepubl. op   20-06-1991
     Gewijzigd art.   6BIS
   Van kracht tot   01-01-1986                 [ Zie versie 004 ]
Gewijzigd door   DECREET VLAAMSE RAAD  van  21-12-1990   gepubl. op   29-12-1990
     Gewijzigd art.   58 *** 59 *** 60 *** 61 *** 62
   Van kracht tot   01-09-1990                 [ Zie versie 003 ]
Gewijzigd door   DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP  van  06-11-1989   gepubl. op   12-12-1989
     Gewijzigd art.   58 *** 59 *** 60 *** 61 *** 62
   Van kracht tot   01-09-1989                 [ Zie versie 002 ]
Gewijzigd door   WET  van  01-08-1988   gepubl. op   02-09-1988
     Gewijzigd art.   6 *** 12
   Van kracht tot   01-09-1988                 [ Zie versie 001 ]

Begin
Inhoudstafel Wijziging(en)