Voorwerp van de opdracht :  
Publicatiedatum : van - -        tot   - -  
Aanbestedende overheid(*):  
Woord(en) van tekst :  

Vanaf 1 januari 2011 wordt het Bulletin der Aanbestedingen ge´ntegreerd bij de FOD P&O. Aankondigingen gepubliceerd vˇˇr 1/1/2011 zult u nog altijd op deze site terugvinden. Vanaf 1/1/2011 zult u uw aankondigingen op e-Notification ľ in de omgeving BDA-(https://enot.publicprocurement.be) moeten publiceren en raadplegen.

De praktische modaliteiten voor zowel ondernemingen als voor aanbestedende overheden zijn terug te vinden in het officieel bericht 2010/02053 gepubliceerd op 06/09/2010 in het Belgisch Staatsblad.

We raden u ten stelligste aan om nu reeds het zoeken van aankondigingen op e-Notification eigen te maken.

Verdere informatie kan eveneens bekomen worden via het nummer 027905200 of via e.proc@publicprocurement.be